CENA podne (marmete) i zidne pločice za unutrašnju i spoljašnju

Cene bez PDV-a na MK, koja važi za podove (ploče na zahtev) sa unutrašnje ili spoljašnje mermera, granita, sedre U skladištu, napravljenih na ek-kamiona našu fabriku. Cene i kolicina robe na lageru variraju tako da ako ste zainteresovani za našu robu, molimo Vas da nas kontaktirate za potvrdu cene, uslove prodaje i dostupnost robe.

Type
 Qty/Pcs 
 mq 
ARABESCATO OROBICO Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  0 0.00 61 x 30.5 x 1
ARDESIA FOGLIA D'AUTUNNO Škriljac Prirodno površina  4,230 676.80 40 x 40 x 1.2
ARDESIA NERA Škriljac Prirodno površina  55 8.80 40 x 40 x 1.3
ARDESIA NERA AMERICA Škriljac Kalibrirano in polirano  2,241 403.38 60 x 30 x 1
ARDESIA NERA AMERICA Škriljac Prirodno površina  95 17.10 60 x 30 x 1
ARDESIA VERDE Škriljac Prirodno površina  3,152 504.32 40 x 40 x 1.2
ARLESIENNE Mermer Prirodno površina  11,360 528.25 31 x 15 x 1
AURISINA CHIARA Mermer Voskiran Zarubljen Kalibriran  0 0.00 30.5 x 30.5 x 1
AURISINA CHIARA Mermer Voskirana  98 9.12 30.5 x 30.5 x 1
AURISINA CHIARA Mermer Neobradena  0 0.00 100 x 30 x 1.1
AURISINA CHIARA Mermer Hrapava  141 45.12 100 x 32 x 2
AURISINA FIORITA Mermer Prirodno površina  0 0.00 20 x 20 x 3.2
AURISINA FIORITA Mermer Neobradena  276 16.56 30 x 20 x 2
AURISINA FIORITA Mermer Neobradena  757 68.13 30 x 30 x 3
AURISINA FIORITA Mermer Neobradena  870 78.30 30 x 30 x 3
AURISINA FIORITA Mermer Polirano  146 13.14 30 x 30 x 3.5
AURISINA FIORITA Mermer Polirano  146 13.14 30 x 30 x 3.5
AURISINA FIORITA Mermer Polirano  146 13.14 30 x 30 x 3.5
AURISINA FIORITA Mermer Cetkana  33 3.07 30.5 x 30.5 x 1
AURISINA FIORITA Mermer Cetkana  33 3.07 30.5 x 30.5 x 1
AURISINA FIORITA Mermer Voskiran Zarubljen Kalibriran  0 0.00 30.5 x 30.5 x 1
AURISINA FIORITA Mermer Cetkana  33 3.07 30.5 x 30.5 x 1
AURISINA FIORITA Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  0 0.00 30.5 x 30.5 x 1
AURISINA FIORITA Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  0 0.00 30.5 x 30.5 x 1
AURISINA FIORITA Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  0 0.00 30.5 x 30.5 x 1
AURISINA FIORITA Mermer Cetkana  33 3.07 30.5 x 30.5 x 1
AURISINA FIORITA Mermer Voskirana  481 44.75 30.5 x 30.5 x 1
AURISINA FIORITA Mermer Polirano  1,165 108.37 30.5 x 30.5 x 1.5
AURISINA FIORITA Mermer Polirano  1,165 108.38 30.5 x 30.5 x 1.5
AURISINA FIORITA Mermer Hrapava  471 70.65 50 x 30 x 3
AURISINA FIORITA Mermer Hrapava  471 70.65 50 x 30 x 3
AURISINA FIORITA Mermer Neobradena  888 81.24 50 x 30.5 x 2
AURISINA FIORITA Mermer Voskirana  171 30.78 60 x 30 x 2
AURISINA FIORITA Mermer Voskiran Zarubljen Kalibriran  149 35.76 60 x 40 x 1
AURISINA FIORITA Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  0 0.00 61 x 30.5 x 1
AURISINA FIORITA Mermer Voskirana  58 10.79 62 x 30 x 2
AURISINA FIORITA Mermer Neobradena  833 200.94 100 x 29.5 x 1
AURISINA FIORITA Mermer Neobradena  115 34.50 100 x 30 x 1.1
AURISINA FIORITA Mermer Voskiran Zarubljen Kalibriran  0 0.00 100 x 30 x 1.5
AURISINA FIORITA Mermer Voskirana  15 4.50 100 x 30 x 1.5
AURISINA FIORITA Mermer Voskiran Zarubljen Kalibriran  0 0.00 100 x 30 x 1.5
AURISINA FIORITA Mermer Neobradena  938 85.74 100 x 30 x 2
AURISINA FIORITA Mermer Neobradena  1,169 124.26 100 x 30 x 2
AURISINA FIORITA Mermer Cetkana  127 51.62 100 x 38 x 2
AURISINA FIORITA Mermer Cetkana  24 12.00 100 x 50 x 2
AURISINA FIORITA Mermer Cetkana  28 14.00 100 x 50 x 2
AURISINA GRANITELLO Mermer Voskirana  60 5.58 30.5 x 30.5 x 1
AURISINA GRANITELLO Mermer Neobradena  10 1.86 61 x 30.5 x 1
AURISINA GRANITELLO Mermer Hrapava  107 32.10 100 x 30 x 2
AURISINA GRANITELLO Mermer Hrapava  23 6.90 100 x 30 x 3
AURISINA LUMACHELLA Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  0 0.00 30.5 x 30.5 x 1
AURISINA LUMACHELLA Mermer Neobradena  0 0.00 60 x 40 x 1.2
AZUL MAREDA Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  845 141.68 30.5 x 30.5 x 1
AZUL MAREDA Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  0 0.00 61 x 30.5 x 1
BIANCO ARABESCATO Tipo Mermer Polirano  471 84.78 60 x 30 x 2
BIANCO DIAMANTE Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  6,273 1,167.13 61 x 30.5 x 1
BIANCO LARA Mermer Polirano  72 12.96 60 x 30 x 2
BIANCO REGINA Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  1,680 312.57 61 x 30.5 x 1
BIANCO SARDO Granit Polirana  0 0.00 60 x 30 x 1.5
BIANCO SARDO Granit Polirana  0 0.00 60 x 30 x 2
BIANCO SARDO Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  1,209 224.93 61 x 30.5 x 1
BLACK GALAXY Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  4,734 880.76 61 x 30.5 x 1
BLACK GALAXY Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  3,180 591.64 61 x 30.5 x 1
BLUE PEARL GT SUPER Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  0 0.00 30.5 x 30.5 x 1
BLUE PEARL GT SUPER Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  0 0.00 40 x 40 x 1
CALACATTA GOLD Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  911 136.00 30.5 x 30.5 x 1
CARRARA C Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  44 8.19 61 x 30.5 x 1
CARRARA CD Mermer Polirano  756 134.28 50 x 30 x 2
DAINO IMPERIALE Mermer Polirano  12 2.16 60 x 30 x 1.5
DAINO IMPERIALE Mermer Kalibrirano in polirano  0 0.00 60 x 30 x 1.5
DAINO IMPERIALE Mermer Polirano  12 2.16 60 x 30 x 1.5
DAINO IMPERIALE Mermer Kalibrirano in polirano  0 0.00 60 x 30 x 1.5
DAINO IMPERIALE Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  1 0.18 60 x 30 x 1.5
DAINO IMPERIALE Mermer Polirano  4,539 817.02 60 x 30 x 1.5
DESERT ROSE Granit Polirano  1,559 280.62 60 x 30 x 1.5
ESTATE INDIANA Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  402 74.79 61 x 30.5 x 1
EXTREMOS CREMO Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  60 11.16 61 x 30.5 x 1
GALALA CLASSIC Mermer Polirano  715 123.72 55 x 30 x 2
GALALA CLASSIC Mermer Polirano  54 8.91 55 x 30 x 2
GALALA CLASSIC Mermer Polirano  271 44.72 55 x 30 x 2
GALALA CLASSIC Mermer Polirano  715 123.72 60 x 30 x 2
GIALLO SIENA Tipo Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  432 80.37 61 x 30.5 x 1
GOLDEN BEIGE Granit Polirano  1,503 240.48 40 x 40 x 1.5
GRANITELLO Tipo Mermer Neobradena  1,090 49.05 30 x 15 x 1
GRANITELLO Tipo Mermer Voskirana  0 0.00 40 x 40 x 1.1
GRANITELLO Tipo Mermer Voskiran Zarubljen Kalibriran  419 67.04 40 x 40 x 1.1
GRANITELLO Tipo Mermer Voskiran Zarubljen Kalibriran  419 67.04 40 x 40 x 1.1
GRANITELLO Tipo Mermer Neobradena  983 159.56 40 x 40 x 2
GRANITELLO Tipo Mermer Voskirana  0 0.00 50 x 30 x 2
GRANITELLO Tipo Mermer Voskiran Zarubljen Kalibriran  387 67.02 50 x 30 x 2
GRANITELLO Tipo Mermer Polirano  200 29.20 73 x 20 x 1.2
GRANITELLO Tipo Mermer Voskirana  0 0.00 100 x 25 x 1.5
GRANITELLO Tipo Mermer Voskiran Zarubljen Kalibriran  213 45.60 100 x 25 x 1.5
GRANITELLO Tipo Mermer Neobradena  1,615 355.98 130 x 33 x 3
IVORY BROWN Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  3,490 324.63 30.5 x 30.5 x 1
IVORY BROWN Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  2,346 436.47 61 x 30.5 x 1
IVORY BROWN Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  1,644 305.86 61 x 30.5 x 1
IVORY FANTASY Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  0 0.00 30.5 x 30.5 x 1
IVORY FANTASY Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  42 7.81 61 x 30.5 x 1
IVORY PINK Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  4,645 432.10 30.5 x 30.5 x 1
IVORY YELLOW Mikrokristalizati Mikrokristalizati  174 62.64 60 x 60 x 1.9
JET BLACK Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  5,252 791.08 30.5 x 30.5 x 1
JET BLACK Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  36 6.70 61 x 30.5 x 1
JUPARANA' COLOMBO Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  3,526 518.33 30.5 x 30.5 x 1
JUPARANA' COLOMBO Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  186 34.61 61 x 30.5 x 1
JUPARANA' COLOMBO Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  2,322 292.47 61 x 30.5 x 1
JUPARANA' INDIANO Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  114 21.21 61 x 30.5 x 1
KRISTAL WHITE Mikrokristalizati Mikrokristalizati  316 113.76 60 x 60 x 1.8
LADY ONIX Onix Poliran Zarubljen Kalibriran  1,412 262.67 61 x 30.5 x 1
MEERA WHITE Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  560 52.10 30.5 x 30.5 x 1
MEERA WHITE Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  452 84.09 61 x 30.5 x 1
MOON DESERT Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  2,766 257.31 30.5 x 30.5 x 1
MULTICOLOR RED Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  4,694 650.06 30.5 x 30.5 x 1
MULTICOLOR RED Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  1,086 202.05 61 x 30.5 x 1
MULTICOLOR RED Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  1,070 199.07 61 x 30.5 x 1
NERO AFRICA Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  0 0.00 61 x 30.5 x 1
NERO IMPALA FUOCO Granit Polirana  3,510 631.80 60 x 30 x 1.5
NERO IMPALA FUOCO Granit Polirana  1,058 190.44 60 x 30 x 1.5
NERO IMPALA FUOCO Granit Neobradena  108 19.44 60 x 30 x 1.5
NERO IMPALA FUOCO Granit Polirana  204 36.72 60 x 30 x 3
NERO MARQUINIA Mermer Polirano  0 0.00 61 x 30.5 x 1
NEW KASHMIR WHITE Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  768 142.89 61 x 30.5 x 1
NEW KRISTAL Granit Polirana  48 8.64 60 x 30 x 1.5
NEW KRISTAL Granit Polirana  3,864 695.52 60 x 30 x 2
NEW KRISTAL Granit Polirana  1,932 347.76 60 x 30 x 2
NEW KRISTAL Granit Polirana  4,800 864.00 60 x 30 x 2
NEW KRISTAL Granit Polirana  3,254 585.72 60 x 30 x 3
NEW KRISTAL Granit Voskiran Zarubljen Kalibriran  12 2.23 61 x 30.5 x 1
NEW KRISTAL Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  738 137.31 61 x 30.5 x 1
NEW KRISTAL K Granit Polirano  0 0.00 60 x 30 x 1.5
NEW KRISTAL K Granit Polirana  0 0.00 60 x 30 x 2
NEW ROSA Granit Polirana  1,950 351.00 60 x 30 x 1.5
NEW ROSA Granit Polirana  1,950 351.00 60 x 30 x 1.5
NEW ROSA Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  1,602 298.05 61 x 30.5 x 1
PARADISO CLASSICO Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  450 83.72 61 x 30.5 x 1
PIETRA UNITA CARSICA Mermer Voskiran Zarubljen Kalibriran  0 0.00 60 x 30 x 2
PIETRA UNITA CARSICA Mermer Polirano  11,408 2,547.00 60 x 30 x 2
PIETRA UNITA CARSICA Mermer Voskirana  241 43.38 60 x 30 x 2
QUARZITE BIANCA Kvarcit Prirodno površina  6,123 275.58 30 x 15 x 2
QUARZITE BIANCA Kvarcit Prirodno odlomljena  1,058 95.22 60 x 15 x 2
QUARZITE BIANCA Kvarcit Polirana  1,090 196.20 60 x 30 x 1.3
QUARZITE GIALLA Kvarcit Prirodno površina  4,445 711.20 40 x 40 x 1.3
QUARZITE GRIGIO ROSA Kvarcit Polirana  3,608 649.44 60 x 30 x 1.2
QUARZITE GRIGIO ROSA Kvarcit Polirana  1,254 225.72 60 x 30 x 1.3
QUARZITE GRIGIO ROSA Kvarcit Prirodno površina  0 0.00 60 x 30 x 2
QUARZITE ROSA Kvarcit Prirodno površina  5,843 262.94 30 x 15 x 2
QUARZITE ROSSA Kvarcit Polirana  553 99.54 60 x 30 x 1.3
QUARZITE VERDE Kvarcit Polirana  3,207 577.26 60 x 30 x 1.3
RED KIMBERLY Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  2,195 408.38 61 x 30.5 x 1
REPEN Mermer Polirana  205 35.60 100 x 30 x 3
REPEN CLASSICO Mermer Neobradena  698 20.94 30 x 10 x 2
REPEN CLASSICO Mermer Polirano  2,202 198.18 30 x 30 x 2
REPEN CLASSICO Mermer Voskirana  0 0.00 50 x 29.5 x 1
REPEN CLASSICO Mermer Voskiran Zarubljen Kalibriran  35 5.16 50 x 29.5 x 1
REPEN CLASSICO Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  137 24.66 60 x 30 x 2
REPEN CLASSICO Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  383 71.26 61 x 30.5 x 1
REPEN CLASSICO Mermer Polirano  96 17.86 61 x 30.5 x 1
REPEN CLASSICO Mermer Neobradena  718 29.10 102 x 40 x 2
REPEN UNITO Mermer Polirano  563 49.08 30 x 20 x 1
REPEN UNITO Mermer Voskiran Zarubljen Kalibriran  284 25.56 30 x 30 x 1
REPEN UNITO Mermer Voskirana  605 55.59 30 x 30 x 1
REPEN UNITO Mermer Voskirana  754 117.99 30 x 30 x 2
REPEN UNITO Mermer Voskiran Zarubljen Kalibriran  754 117.99 30 x 30 x 2
REPEN UNITO Mermer Voskiran Zarubljen Kalibriran  605 55.59 30.5 x 30.5 x 1
REPEN UNITO Mermer Polirano  0 0.00 40 x 40 x 1
REPEN UNITO Mermer Voskirana  0 0.00 60 x 30 x 2
ROSA BETA Granit Polirana  980 176.40 60 x 30 x 1.5
ROSA BETA Granit Polirana  0 0.00 60 x 30 x 2
ROSA BETA Granit Polirana  1,112 206.89 61 x 30.5 x 1
ROSA BETA Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  810 150.70 61 x 30.5 x 1
ROSA BETA GAMMA Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  1,715 313.49 30.5 x 30.5 x 1
ROSA BETA GAMMA Granit Polirana  181 32.58 60 x 30 x 1.5
ROSA BETA GAMMA Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  1,859 345.87 61 x 30.5 x 1
ROSA GHIANDONE Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  270 50.23 61 x 30.5 x 1
ROSA GHIANDONE Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  215 40.00 61 x 30.5 x 1
ROSA PESCO Granit Polirano  390 62.40 40 x 40 x 1.5
ROSA PORRINO M Granit Polirana  1,556 280.08 60 x 30 x 2
ROSA PORRINO M Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  515 95.82 61 x 30.5 x 1
ROSSO LEVANTO Mermer Polirano  605 108.90 60 x 30 x 2
STEEL GREY Granit Satiniran Zarubljen Kalibriran  275 51.16 61 x 30.5 x 1
STEEL GREY Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  335 62.33 61 x 30.5 x 1
STEEL GREY Granit Satiniran  264 49.12 61 x 30.5 x 1
STEEL GREY Granit Flammolt Cetkana  104 19.35 61 x 30.5 x 2
TAN BROWN Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  1,326 246.70 61 x 30.5 x 1
TRAGAL Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  246 45.77 61 x 30.5 x 1
TRAGAL Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  804 149.58 61 x 30.5 x 1.2
TRAVERTINO CLASSICO Travertin Cementno malterisana  640 115.20 60 x 30 x 1.2
TRAVERTINO CLASSICO Travertin Cementno malterisana  0 0.00 60 x 30 x 2
TRAVERTINO CLASSICO Travertin Neobradena  469 84.42 60 x 30 x 2
TRAVERTINO CLASSICO Travertin Neobradena  0 0.00 100 x 30 x 1.5
TRAVERTINO NAVONA Travertin Neobradena  104 18.72 60 x 30 x 2
TRAVERTINO NOCE Travertin Cementno malterisana  105 18.90 60 x 30 x 2
TRAVERTINO NOCE Travertin Neobradena  766 137.88 60 x 30 x 2
TRAVERTINO WOODEN Travertin Neobradena  80 7.20 30 x 30 x 2
VERDE GUATEMALA DARK Mermer Polirano  2,721 489.78 60 x 30 x 2
VERDE GUATEMALA DARK Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  4,098 762.42 61 x 30.5 x 1
VERDE MARINA KUPPAM Granit Flammolt Cetkana  624 115.59 60 x 30 x 2
VERDE MARINA KUPPAM Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  54 10.05 61 x 30.5 x 1
VERDE MARINA KUPPAM Granit Flammolt Cetkana  0 0.00 61 x 30.5 x 2
VISCOUNT WHITE Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  2,845 264.66 30.5 x 30.5 x 1
VISCOUNT WHITE Granit Flammolt Cetkana  1,125 202.50 60 x 30 x 2
VISCOUNT WHITE Granit Polirano  1,524 283.54 61 x 30.5 x 1
VISCOUNT WHITE Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  0 0.00 61 x 30.5 x 1
VISCOUNT WHITE Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  7,722 1,157.60 61 x 30.5 x 1
VISCOUNT WHITE Granit Flammolt Cetkana  102 18.98 61 x 30.5 x 2

 Qty/Pcs - m2 : Označava količinu komada i njihovih kvadrata u skladištu online u realnom vremenu.


Da li ste kompanija?

Na raspolaganju smo da rešimo svaki vaš zahtev