Cena podne (marmete) i zidne pločice za unutrašnju i spoljašnju

Cene bez PDV-a na MK, koja važi za podove (ploče na zahtev) sa unutrašnje ili spoljašnje mermera, granita, sedre U skladištu, napravljenih na ek-kamiona našu fabriku. Cene i kolicina robe na lageru variraju tako da ako ste zainteresovani za našu robu, molimo Vas da nas kontaktirate za potvrdu cene, uslove prodaje i dostupnost robe.

Type
 Qty/Pcs 
 mq 
ARDESIA FOGLIA D'AUTUNNO Škriljac Prirodno površina  5,715 914.40 40 x 40 x 1.2
ARDESIA NERA Škriljac Prirodno površina  55 8.80 40 x 40 x 1.3
ARDESIA NERA Škriljac Prirodno odlomljena  0 0.00 60 x 15 x 2
ARDESIA NERA AMERICA Škriljac Kalibrirano in polirano  2,381 428.58 60 x 30 x 1
ARDESIA NERA AMERICA Škriljac Prirodno površina  235 42.30 60 x 30 x 1
ARDESIA NERA AMERICA Škriljac Brušen Kalibreran  0 0.00 60 x 30 x 1
ARDESIA VERDE Škriljac Prirodno površina  3,422 547.52 40 x 40 x 1.2
ARLESIENNE Mermer Prirodno površina  11,585 538.71 31 x 15 x 1
AURISINA CHIARA Mermer Voskiran Zarubljen Kalibriran  98 9.12 30.5 x 30.5 x 1
AURISINA CHIARA Mermer Voskirana  98 9.12 30.5 x 30.5 x 1
AURISINA FIORITA Mermer Prirodno površina  1,250 50.00 20 x 20 x 3.2
AURISINA FIORITA Mermer Neobradena  870 78.30 30 x 30 x 3
AURISINA FIORITA Mermer Polirano  146 13.14 30 x 30 x 3.5
AURISINA FIORITA Mermer Cetkana  33 3.07 30.5 x 30.5 x 1
AURISINA FIORITA Mermer Voskiran Zarubljen Kalibriran  193 19.07 30.5 x 30.5 x 1
AURISINA FIORITA Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  610 56.75 30.5 x 30.5 x 1
AURISINA FIORITA Mermer Voskirana  193 19.07 30.5 x 30.5 x 1
AURISINA FIORITA Mermer Polirano  1,165 108.38 30.5 x 30.5 x 1.5
AURISINA FIORITA Mermer Hrapava  471 70.65 50 x 30 x 3
AURISINA FIORITA Mermer Neobradena  888 81.24 50 x 30.5 x 2
AURISINA FIORITA Mermer Voskirana  171 30.78 60 x 30 x 2
AURISINA FIORITA Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  82 15.26 61 x 30.5 x 1
AURISINA FIORITA Mermer Voskirana  15 4.50 100 x 30 x 1.5
AURISINA FIORITA Mermer Voskiran Zarubljen Kalibriran  15 4.50 100 x 30 x 1.5
AURISINA FIORITA Mermer Neobradena  938 85.74 100 x 30 x 2
AURISINA FIORITA Mermer Cetkana  127 51.62 100 x 38 x 2
AURISINA FIORITA Mermer Cetkana  28 14.00 100 x 50 x 2
AURISINA LUMACHELLA Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  933 151.25 30.5 x 30.5 x 1
AURISINA LUMACHELLA Mermer Voskiran Zarubljen Kalibriran  0 0.00 61 x 30.5 x 1
AURISINA LUMACHELLA Mermer Neobradena  0 0.00 97 x 45.7 x 1.3
AZUL MAREDA Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  845 141.68 30.5 x 30.5 x 1
AZUL MAREDA Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  678 126.14 61 x 30.5 x 1
BIANCO ARABESCATO Tipo Mermer Polirano  471 84.78 60 x 30 x 2
BIANCO DIAMANTE Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  6,387 1,188.34 61 x 30.5 x 1
BIANCO LARA Mermer Polirano  72 12.96 60 x 30 x 2
BIANCO REGINA Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  2,483 461.98 61 x 30.5 x 1
BIANCO SARDO Granit Polirana  0 0.00 60 x 30 x 1.5
BIANCO SARDO Granit Polirana  0 0.00 60 x 30 x 2
BIANCO SARDO Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  928 172.65 61 x 30.5 x 1
BLACK GALAXY Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  4,734 880.76 61 x 30.5 x 1
BLACK GALAXY Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  3,888 723.36 61 x 30.5 x 1
BLUE PEARL GT SUPER Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  99 15.84 40 x 40 x 1
BROWN STAR Granit Polirano  1,256 226.08 60 x 30 x 2
BROWN STAR Granit Polirana  100 18.00 60 x 30 x 2
CALACATTA GOLD Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  911 136.00 30.5 x 30.5 x 1
CARRARA C Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  956 177.87 61 x 30.5 x 1
CARRARA CD Mermer Polirano  1,054 187.92 50 x 30 x 2
CARRARA CD Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  0 0.00 61 x 30.5 x 1
DAINO IMPERIALE Mermer Polirano  140 25.20 60 x 30 x 1.5
DAINO IMPERIALE Mermer Kalibrirano in polirano  156 28.08 60 x 30 x 1.5
DAINO IMPERIALE Mermer Voskirana  0 0.00 60 x 30 x 1.5
DAINO IMPERIALE Mermer Polirano  12 2.16 60 x 30 x 1.5
DAINO IMPERIALE Mermer Kalibrirano in polirano  160 28.80 60 x 30 x 1.5
DAINO IMPERIALE Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  2,008 361.44 60 x 30 x 1.5
DAINO IMPERIALE Mermer Polirano  2,417 442.28 60 x 30 x 1.5
DESERT ROSE Granit Polirano  1,559 280.62 60 x 30 x 1.5
EMPERADOR LIGHT Mermer Polirano  0 0.00 30 x 30 x 2
ESTATE INDIANA Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  408 75.91 61 x 30.5 x 1
EXTREMOS CREMO Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  60 11.16 61 x 30.5 x 1
GALALA CLASSIC Mermer Polirano  715 123.72 55 x 30 x 2
GALALA CLASSIC Mermer Polirano  715 123.72 60 x 30 x 2
GIALLO SIENA Tipo Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  432 80.37 61 x 30.5 x 1
GOLDEN BEIGE Granit Polirano  2,153 344.48 40 x 40 x 1.5
GRANITELLO Tipo Mermer Neobradena  1,090 49.05 30 x 15 x 1
GRANITELLO Tipo Mermer Voskirana  419 67.04 40 x 40 x 1.1
GRANITELLO Tipo Mermer Voskiran Zarubljen Kalibriran  419 67.04 40 x 40 x 1.1
GRANITELLO Tipo Mermer Voskiran Zarubljen Kalibriran  419 67.04 40 x 40 x 1.1
GRANITELLO Tipo Mermer Neobradena  983 159.56 40 x 40 x 2
GRANITELLO Tipo Mermer Voskirana  387 67.02 50 x 30 x 2
GRANITELLO Tipo Mermer Voskiran Zarubljen Kalibriran  387 67.02 50 x 30 x 2
GRANITELLO Tipo Mermer Polirano  200 29.20 73 x 20 x 1.2
GRANITELLO Tipo Mermer Voskirana  213 45.60 100 x 25 x 1.5
GRANITELLO Tipo Mermer Voskiran Zarubljen Kalibriran  213 45.60 100 x 25 x 1.5
GRANITELLO Tipo Mermer Neobradena  1,615 355.98 130 x 33 x 3
ISOLA GREY Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  210 39.07 61 x 30.5 x 1
IVORY BROWN Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  3,490 324.63 30.5 x 30.5 x 1
IVORY BROWN Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  2,346 436.47 61 x 30.5 x 1
IVORY BROWN Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  4,860 904.20 61 x 30.5 x 1
IVORY FANTASY Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  0 0.00 30.5 x 30.5 x 1
IVORY FANTASY Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  3,378 628.47 61 x 30.5 x 1
IVORY PINK Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  4,645 432.10 30.5 x 30.5 x 1
IVORY YELLOW Mikrokristalizati Mikrokristalizati  174 62.64 60 x 60 x 1.9
JET BLACK Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  7,154 1,058.44 30.5 x 30.5 x 1
JET BLACK Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  36 6.70 61 x 30.5 x 1
JUPARANA' COLOMBO Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  2,801 381.59 30.5 x 30.5 x 1
JUPARANA' COLOMBO Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  186 34.61 61 x 30.5 x 1
JUPARANA' COLOMBO Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  2,322 292.47 61 x 30.5 x 1
JUPARANA' INDIANO Granit Rezinirano Polirano Zarubljeno  0 0.00 30.5 x 30.5 x 1
JUPARANA' INDIANO Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  138 25.68 61 x 30.5 x 1
KRISTAL WHITE Mikrokristalizati Mikrokristalizati  316 113.76 60 x 60 x 1.8
LADY ONIX Onix Poliran Zarubljen Kalibriran  1,444 268.63 61 x 30.5 x 1
MEERA WHITE Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  1,250 116.28 30.5 x 30.5 x 1
MEERA WHITE Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  452 84.09 61 x 30.5 x 1
MOON DESERT Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  3,126 290.80 30.5 x 30.5 x 1
MULTICOLOR RED Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  4,464 586.80 30.5 x 30.5 x 1
MULTICOLOR RED Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  1,086 202.05 61 x 30.5 x 1
MULTICOLOR RED Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  1,070 199.07 61 x 30.5 x 1
NERO IMPALA FUOCO Granit Polirana  1,900 342.00 60 x 30 x 2
NERO IMPALA FUOCO Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  3,294 612.85 61 x 30.5 x 1
NERO INFINITO Bazalt Pešèarena  72 12.96 60 x 30 x 1.5
NERO INFINITO Bazalt Cetkana  1,128 203.04 60 x 30 x 2
NERO INFINITO Bazalt Voskiran Zarubljen Kalibriran  4,182 778.05 61 x 30.5 x 1
NERO MARQUINIA Mermer Polirano  227 42.23 61 x 30.5 x 1
NEW KRISTAL Granit Polirano  190 34.20 60 x 30 x 1.5
NEW KRISTAL Granit Polirana  7,392 1,330.56 60 x 30 x 1.5
NEW KRISTAL Granit Polirano  138 24.84 60 x 30 x 1.5
NEW KRISTAL Granit Polirano  136 24.48 60 x 30 x 3
NEW KRISTAL K Granit Polirana  0 0.00 60 x 30 x 2
ONICE MIELE Onix Polirano  0 0.00 100 x 30 x 2
ONICE SULTANO Onix Polirano  0 0.00 100 x 20 x 2
ONICE SULTANO Onix Polirano  0 0.00 100 x 30 x 2
PARADISO CLASSICO Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  486 90.42 61 x 30.5 x 1
PERLATO MIRAMARE Mermer Cetkana  0 0.00 30 x 30 x 2
PERLATO MIRAMARE Mermer Seèena  0 0.00 100 x 30 x 2
PERLATO MIRAMARE Mermer Neobradena  60 18.00 100 x 30 x 2
PIETRA UNITA CARSICA Mermer Voskiran Zarubljen Kalibriran  1,069 192.42 60 x 30 x 2
PIETRA UNITA CARSICA Mermer Polirano  11,514 2,567.16 60 x 30 x 2
PIETRA UNITA CARSICA Mermer Voskirana  1,069 192.42 60 x 30 x 2
PORFIDO VERDE Porfir Polirana  0 0.00 60 x 30 x 2
QUARZITE BIANCA Kvarcit Prirodno površina  6,123 275.58 30 x 15 x 2
QUARZITE BIANCA Kvarcit Prirodno odlomljena  1,399 125.91 60 x 15 x 2
QUARZITE BIANCA Kvarcit Polirana  1,090 196.20 60 x 30 x 1.3
QUARZITE GIALLA Kvarcit Prirodno površina  4,580 732.80 40 x 40 x 1.3
QUARZITE GRIGIO ROSA Kvarcit Polirana  3,608 649.44 60 x 30 x 1.2
QUARZITE GRIGIO ROSA Kvarcit Polirana  1,254 225.72 60 x 30 x 1.3
QUARZITE GRIGIO ROSA Kvarcit Prirodno površina  1,084 195.12 60 x 30 x 2
QUARZITE ROSA Kvarcit Prirodno površina  5,843 262.94 30 x 15 x 2
QUARZITE ROSSA Kvarcit Polirana  1,807 325.26 60 x 30 x 1.3
QUARZITE VERDE Kvarcit Polirana  3,207 577.26 60 x 30 x 1.3
RED KIMBERLY Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  2,195 408.38 61 x 30.5 x 1
REPEN Mermer Polirana  0 0.00 55 x 35 x 3
REPEN Mermer Polirana  0 0.00 55 x 35 x 3
REPEN CLASSICO Mermer Neobradena  698 20.94 30 x 10 x 2
REPEN CLASSICO Mermer Seèena  0 0.00 30 x 10 x 2
REPEN CLASSICO Mermer Polirano  2,657 239.13 30 x 30 x 2
REPEN CLASSICO Mermer Voskirana  35 5.16 50 x 29.5 x 1
REPEN CLASSICO Mermer Voskiran Zarubljen Kalibriran  35 5.16 50 x 29.5 x 1
REPEN CLASSICO Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  137 24.66 60 x 30 x 2
REPEN CLASSICO Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  401 74.61 61 x 30.5 x 1
REPEN CLASSICO Mermer Polirano  96 17.86 61 x 30.5 x 1
REPEN UNITO Mermer Polirano  563 49.08 30 x 20 x 1
REPEN UNITO Mermer Voskiran Zarubljen Kalibriran  284 25.56 30 x 30 x 1
REPEN UNITO Mermer Voskirana  605 55.59 30 x 30 x 1
REPEN UNITO Mermer Voskirana  754 117.99 30 x 30 x 2
REPEN UNITO Mermer Voskiran Zarubljen Kalibriran  754 117.99 30 x 30 x 2
REPEN UNITO Mermer Voskiran Zarubljen Kalibriran  605 55.59 30.5 x 30.5 x 1
REPEN UNITO Mermer Polirano  0 0.00 40 x 40 x 1
REPEN UNITO Mermer Voskirana  0 0.00 60 x 30 x 2
REPEN UNITO Mermer Seèena  0 0.00 60 x 40 x 1.2
REPEN UNITO Mermer Neobradena  0 0.00 60 x 40 x 1.2
REPEN UNITO Mermer Seèena  0 0.00 60 x 40 x 1.3
REPEN UNITO Mermer Neobradena  0 0.00 60 x 40 x 1.3
ROSA BETA Granit Polirana  580 104.40 60 x 30 x 1.5
ROSA BETA Granit Polirana  0 0.00 60 x 30 x 2
ROSA BETA Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  864 160.75 61 x 30.5 x 1
ROSA BETA GAMMA Granit Polirana  0 0.00 60 x 30 x 1.5
ROSA BETA GAMMA Granit Polirana  0 0.00 60 x 30 x 2
ROSA BETA GAMMA Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  1,859 345.87 61 x 30.5 x 1
ROSA PESCO Granit Polirano  390 62.40 40 x 40 x 1.5
ROSA PORRINO M Granit Polirana  2,520 453.60 60 x 30 x 2
ROSA PORRINO M Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  4,275 795.36 61 x 30.5 x 1
ROSSO LEVANTO Mermer Polirano  1,055 189.90 60 x 30 x 2
STEEL GREY Granit Flammolt Cetkana  208 38.70 61 x 30.5 x 2
TAN BROWN Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  1,452 270.15 61 x 30.5 x 1
TRANI Mermer Polirana  0 0.00 100 x 30 x 3
TRAVERTINO CLASSICO Travertin Cementno malterisana  5 0.90 60 x 30 x 1.2
TRAVERTINO CLASSICO Travertin Cementno malterisana  459 82.62 60 x 30 x 2
TRAVERTINO CLASSICO Travertin Neobradena  6,714 1,208.52 60 x 30 x 2
TRAVERTINO CLASSICO Travertin Polirani malter  0 0.00 60 x 30 x 2
TRAVERTINO CLASSICO Travertin Neobradena  100 30.00 100 x 30 x 1.5
TRAVERTINO NAVONA Travertin Neobradena  104 18.72 60 x 30 x 2
TRAVERTINO NOCE Travertin Cementno malterisana  105 18.90 60 x 30 x 2
TRAVERTINO NOCE Travertin Neobradena  1,390 250.20 60 x 30 x 2
TRAVERTINO NOCE Travertin Neobradena  1,250 225.00 60 x 30 x 2
TRAVERTINO WOODEN Travertin Neobradena  733 124.74 30 x 30 x 2
TRAVERTINO WOODEN Travertin Neobradena  733 124.74 60 x 30 x 2
VERDE GUATEMALA DARK Mermer Polirano  2,944 529.92 60 x 30 x 2
VERDE GUATEMALA DARK Mermer Poliran Zarubljen Kalibriran  4,152 772.47 61 x 30.5 x 1
VERDE MARINA KUPPAM Granit Flammolt Cetkana  84 15.12 60 x 30 x 2
VERDE MARINA KUPPAM Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  84 15.63 61 x 30.5 x 1
VERDE MARINA KUPPAM Granit Flammolt Cetkana  294 54.19 61 x 30.5 x 2
VISCOUNT WHITE Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  5,220 692.11 30.5 x 30.5 x 1
VISCOUNT WHITE Granit Polirano  0 0.00 61 x 30.5 x 1
VISCOUNT WHITE Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  0 0.00 61 x 30.5 x 1
VISCOUNT WHITE Granit Poliran Zarubljen Kalibriran  7,722 1,157.60 61 x 30.5 x 1
VISCOUNT WHITE Granit Flammolt Cetkana  582 108.28 61 x 30.5 x 2

 Qty/Pcs - m2 : Označava količinu komada i njihovih kvadrata u skladištu online u realnom vremenu.