ROSA PORRINO M

ROSA PORRINO M

ROSA PORRINO M

PROIZVODI

BLOCCHI, LASTRE FIAMMATE , LASTRE LUCIDE, LASTRE LUCIDE SU 2 PIANI , LASTRE PIANO SEGA, PAVIMENTO FIAMMATO , PAVIMENTO LUC. BIS. CAL.

Gallery

Proizvoda na raspolaganju (ROP)

Blokovi Rosa Porrino M

Block-ID
Obrada
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Težina
18167  Neobradena 295 x 190 x 115 1 6,45  MC 21.272
18169  Neobradena 315 x 175 x 185 1 10,20  MC 33.340
18176  Neobradena 310 x 180 x 185 1 10,32  MC 34.300
18173  Neobradena 315 x 190 x 190 1 11,37  MC 32.175

Ploče Rosa Porrino M

Block-ID
Obrada
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Težina
16691   Polirana 2 19 72,71  MQ 4.361
   321 x 184 x 2 7 41,35  MQ 2.481
  19-20; 267 x 178 x 2 2 9,51  MQ 570
  23-24; 115 x 182 x 2 2 4,19  MQ 251
  25-27; 122 x 182 x 2 3 6,66  MQ 400
  61; 130 x 182 x 2 1 2,37  MQ 142
  62; 135 x 182 x 2 1 2,46  MQ 147
  63; 125 x 182 x 2 1 2,28  MQ 136
  64; 125 x 182 x 2 1 2,28  MQ 136
  65; 90 x 182 x 2 1 1,64  MQ 98
16694   Polirana 2 14 77,61  MQ 4.656
  1; 285 x 195 x 2 1 5,56  MQ 333
  33-35; 285 x 195 x 2 3 16,67  MQ 1.000
  37; 275 x 195 x 2 1 5,36  MQ 322
  38-46; 285 x 195 x 2 9 50,02  MQ 3.001
16701   Polirana 2 1 6,25  MQ 375
  30; 327 x 191 x 2 1 6,25  MQ 375
18172   Polirana 2 2 9,12  MQ 547
  1; 307 x 175 x 2 1 5,37  MQ 322
  41; 213 x 176 x 2 1 3,75  MQ 225
16691   Polirana 3 7 31,65  MQ 2.848
  33-39; 254 x 178 x 3 7 31,65  MQ 2.848
16694   Polirana 3 6 33,35  MQ 3.001
  2-7; 285 x 195 x 3 6 33,35  MQ 3.001
16701   Polirana 3 2 12,49  MQ 1.124
  28-29; 327 x 191 x 3 2 12,49  MQ 1.124
18168   Polirana 3 19 93,81  MQ 8.442
  3-7; 311 x 158 x 3 5 24,57  MQ 2.211
  8-21; 313 x 158 x 3 14 69,24  MQ 6.231
18170   Polirana 3 9 48,09  MQ 4.328
  1-6; 312 x 172 x 3 6 32,20  MQ 2.898
  7-9; 308 x 172 x 3 3 15,89  MQ 1.430
15629   Polirano 2 1 3,42  MQ 205
  65; 285 x 120 x 2 1 3,42  MQ 205
16689   Polirano 2 1 5,99  MQ 359
  26; 315 x 190 x 2 1 5,99  MQ 359
18065   Polirano 2 14 75,79  MQ 4.548
  1; 255 x 190 x 2 1 4,85  MQ 291
  2; 265 x 190 x 2 1 5,04  MQ 302
  3-4; 270 x 190 x 2 2 10,26  MQ 616
  5-10; 300 x 185 x 2 6 33,30  MQ 1.998
  30-33; 291 x 192 x 2 4 22,35  MQ 1.341
18066   Polirano 2 19 104,28  MQ 6.257
  12; 278 x 187 x 2 1 5,20  MQ 312
  52-58; 280 x 193 x 2 7 37,83  MQ 2.270
  69-79; 290 x 192 x 2 11 61,25  MQ 3.675
18102   Polirano 2 37 210,37  MQ 12.622
  1-11; 321 x 180 x 2 11 63,56  MQ 3.813
  30-33; 320 x 180 x 2 4 23,04  MQ 1.382
  45-55; 290 x 192 x 2 11 61,25  MQ 3.675
  56-60; 310 x 192 x 2 5 29,76  MQ 1.786
  61-66; 300 x 182 x 2 6 32,76  MQ 1.966
18103   Polirano 2 30 170,17  MQ 10.211
  1-10; 285 x 197 x 2 10 56,15  MQ 3.369
  25-28; 310 x 186 x 2 4 23,06  MQ 1.384
  29-30; 310 x 197 x 2 2 12,21  MQ 733
  31-32; 310 x 198 x 2 2 12,28  MQ 737
  33-44; 290 x 191 x 2 12 66,47  MQ 3.988
18174   Polirano 2 61 364,16  MQ 21.850
  1-4; 308 x 193 x 2 4 23,78  MQ 1.427
  5-15; 312 x 193 x 2 11 66,24  MQ 3.974
  16-37; 311 x 193 x 2 22 132,05  MQ 7.923
  38-48; 310 x 193 x 2 11 65,81  MQ 3.949
  49-52; 310 x 191 x 2 4 23,68  MQ 1.421
  53-54; 308 x 191 x 2 2 11,77  MQ 706
  55-58; 300 x 191 x 2 4 22,92  MQ 1.375
  59-61; 311 x 192 x 2 3 17,91  MQ 1.075
18685   Polirano 2 51 262,10  MQ 15.726
  1-44; 57-63; 292 x 176 x 2 51 262,10  MQ 15.726
18744   Polirano 2 15 76,74  MQ 4.604
  1;11-12; 14-15; 315 x 167 x 2 5 26,30  MQ 1.578
  2;8-10; 305 x 167 x 2 4 20,37  MQ 1.222
  3-5; 300 x 167 x 2 3 15,03  MQ 902
  6-7; 295 x 167 x 2 2 9,85  MQ 591
  13; 310 x 167 x 2 1 5,18  MQ 311
16689   Polirano 3 7 41,90  MQ 3.771
  1-3; 22-25; 315 x 190 x 3 7 41,90  MQ 3.771
18171   Polirano 3 16 95,56  MQ 8.600
  1-13; 22-24; 316 x 189 x 3 16 95,56  MQ 8.600
20028   Polirano 3 107 642,00  MQ 57.780
  1-107; 300 x 200 x 3 107 642,00  MQ 57.780
16689   Polirano 5 6 35,68  MQ 5.352
  7-12; 313 x 190 x 5 6 35,68  MQ 5.352
18171   Polirano 5 5 29,86  MQ 4.479
  14-16; 19-20; 316 x 189 x 5 5 29,86  MQ 4.479
16689   Polirano na 2 strane 6 1 5,95  MQ 1.070
  17; 313 x 190 x 6 1 5,95  MQ 1.070
16693   Polirano na 2 strane 6 1 5,83  MQ 1.049
  4; 310 x 188 x 6 1 5,83  MQ 1.049
18171   Polirano na 2 strane 6 1 5,94  MQ 1.069
  38; 316 x 188 x 6 1 5,94  MQ 1.069
16689   Polirano na 2 strane 8 3 17,75  MQ 4.259
  14; 312 x 190 x 8 1 5,93  MQ 1.423
  15-16; 311 x 190 x 8 2 11,82  MQ 2.836
18171   Polirano na 2 strane 8 2 11,92  MQ 2.861
  32-33; 317 x 188 x 8 2 11,92  MQ 2.861
16691   Seèena 2 16 94,50  MQ 5.670
   321 x 184 x 2 16 94,50  MQ 5.670
16691   Seèena 3 3 17,72  MQ 1.595
   321 x 184 x 3 3 17,72  MQ 1.595

Obloge Rosa Porrino M

Block-ID
Obrada
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Težina
20027   Polirana 60 x 30 x 2 1.556 280,08  MQ 16.805
  1 60 x 30 x 2 1.556 280,08  MQ 16.805
17642   Poliran Zarubljen Kalibriran 61 x 30.5 x 1 515 95,82  MQ 2.875
  23 61 x 30.5 x 1 155 28,84  MQ 865
  24 61 x 30.5 x 1 180 33,49  MQ 1.005
  25 61 x 30.5 x 1 180 33,49  MQ 1.005
Označava količinu komada i njihovih kvadrata u skladištu online u realnom vremenu.

Obrada Polirana: Tretman plamen je prerada da utiče na površini koja se sastoji od projektovanje plamen na visokoj temperaturi. Dela na teksture površine gotovih proizvoda, dajući im mekoću i hromatski manja. Odlični rezultati na nekom granita.

Da li ste kompanija?

Na raspolaganju smo da rešimo svaki vaš zahtev