ROSA BETA GAMMA (Granit)

ROSA BETA GAMMA granit

Proizvodi: Blokovi, Ploče

  • Sirovih blokova
  • Raspolažemo pločama od 2 i 3 cm spremnim za isporuku.
  • Polirana obrada
  • Proizvod je namenjen isključivo za prerađivača kamene industrije kamena – kamenorescima (mermer radnika), shvatiti stepenice, solbanka, pragove.
  • Materijal uglavnom konstantna boja.
  • MateriJal dostupan u velikim količinama.

Blokovi i ploče proizvodi su rezervisani isključivo za transformatore u našem sektoru. Veleprodajni smo dobavljači prirodnog i sintetičkog kamenja. Ne vršimo izradu po meri kao što su kuhinjske ploče, vrhovi kupatila, predmeti nameštaja, prilagođeni krojevi, oblikovani profili. Za ove kreacije pozivamo vas da kontaktirate svog pouzdanog radnika iz mermera.


Proizvoda na raspolaganju (RBG)

Blokovi Rosa Beta Gamma

Block-ID
Obrada
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Weight
17031  Neobradena 240 x 160 x 60 1 2,30  MC 6.912
17038  Neobradena 300 x 135 x 65 1 2,63  MC 12.920
17032  Neobradena 300 x 185 x 75 1 4,16  MC 12.488
17003  Neobradena 310 x 120 x 90 1 3,35  MC 7.308
17041  Neobradena 270 x 145 x 90 1 3,52  MC 15.450
17447  Neobradena 250 x 145 x 100 1 3,63  MC 9.576
17045  Neobradena 210 x 175 x 110 1 4,04  MC 12.128
17002  Neobradena 325 x 185 x 125 1 7,52  MC 17.856
17445  Neobradena 235 x 155 x 125 1 4,55  MC 10.890
17446  Neobradena 245 x 180 x 145 1 6,40  MC 15.228
16894  Neobradena 220 x 180 x 160 1 6,34  MC 19.008
17453  Neobradena 315 x 195 x 160 1 9,83  MC 26.932
16994  Neobradena 280 x 180 x 170 1 8,57  MC 25.704

Ploče Rosa Beta Gamma

Block-ID
Obrada
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Weight
14568   Polirana 2 4 7,06  MQ 424
  32; 180 x 97 x 2 1 1,75  MQ 105
  33; 180 x 100 x 2 1 1,80  MQ 108
  34; 180 x 110 x 2 1 1,98  MQ 119
  35; 180 x 85 x 2 1 1,53  MQ 92
15952   Polirana 2 12 50,00  MQ 3.000
  1; 218 x 182 x 2 1 3,97  MQ 238
  32; 229 x 186 x 2 1 4,26  MQ 256
  53-62; 227 x 184 x 2 10 41,77  MQ 2.506
17047   Polirana 2 2 9,27  MQ 556
  9; 230 x 195 x 2 1 4,49  MQ 269
  24; 243 x 197 x 2 1 4,79  MQ 287
17439   Polirana 3 13 69,14  MQ 6.223
   321 x 168 x 3 10 53,93  MQ 4.854
  4-6; 319 x 159 x 3 3 15,22  MQ 1.369
16120   Polirano 2 6 24,17  MQ 2.055
  1; 228 x 175 x 2 1 3,99  MQ 239
  2-4; 7; 228 x 175 x 3 4 15,96  MQ 1.436
  8; 240 x 176 x 3 1 4,22  MQ 380
16991   Polirano 2 43 239,71  MQ 18.023
  1; 294 x 100 x 3 1 2,94  MQ 265
  2-3; 294 x 193 x 3 2 11,35  MQ 1.021
  14-15; 21; 23-24; 292 x 193 x 3 5 28,18  MQ 2.536
  16-20; 22; 25-26; 28-29; 31; 292 x 193 x 3 11 61,99  MQ 5.579
  27;30; 292 x 193 x 3 2 11,27  MQ 1.014
  32; 292 x 193 x 3 1 5,64  MQ 507
  33;36-38; 40-41; 47; 51; 292 x 193 x 2 8 45,09  MQ 2.705
  34-35; 39; 42-46; 48-50; 52-53; 292 x 193 x 2 13 73,26  MQ 4.396
17004   Polirano 2 50 224,55  MQ 13.473
  1-10; 258 x 174 x 2 10 44,89  MQ 2.694
  11-20; 257 x 174 x 2 10 44,72  MQ 2.683
  21-30; 257 x 176 x 2 10 45,23  MQ 2.714
  31-40; 260 x 177 x 2 10 46,02  MQ 2.761
  41-42; 255 x 173 x 2 2 8,82  MQ 529
  43-44; 254 x 173 x 2 2 8,79  MQ 527
  45; 253 x 173 x 2 1 4,38  MQ 263
  46; 252 x 173 x 2 1 4,36  MQ 262
  47-48; 251 x 173 x 2 2 8,69  MQ 521
  49-50; 250 x 173 x 2 2 8,65  MQ 519
17009   Polirano 2 20 93,25  MQ 8.244
  1; 205 x 180 x 3 1 3,69  MQ 332
  2; 205 x 185 x 3 1 3,79  MQ 341
  3-7; 235 x 195 x 3 5 22,91  MQ 2.062
  8-12; 248 x 195 x 3 5 24,18  MQ 2.176
  13-14; 255 x 195 x 3 2 9,95  MQ 895
  15; 205 x 195 x 3 1 4,00  MQ 360
  22-25; 255 x 194 x 3 4 19,79  MQ 1.781
  26; 255 x 194 x 2 1 4,95  MQ 297
17033   Polirano 2 1 3,89  MQ 234
  25; 220 x 177 x 2 1 3,89  MQ 234
17042   Polirano 2 26 117,10  MQ 7.026
  1-5; 258 x 176 x 2 5 22,70  MQ 1.362
  6; 258 x 173 x 2 1 4,46  MQ 268
  12-17; 19-21; 260 x 176 x 2 9 41,18  MQ 2.471
  18; 180 x 176 x 2 1 3,17  MQ 190
  22-30; 262 x 176 x 2 9 41,50  MQ 2.490
  31; 240 x 170 x 2 1 4,08  MQ 245
17437   Polirano 2 28 113,90  MQ 6.834
  1-8; 226 x 180 x 2 8 32,54  MQ 1.953
  9-24; 226 x 180 x 2 16 65,09  MQ 3.905
  25-28; 226 x 180 x 2 4 16,27  MQ 976
17451   Polirano 2 20 105,77  MQ 6.346
  1; 290 x 160 x 2 1 4,64  MQ 278
  2-10; 293 x 181 x 2 9 47,73  MQ 2.864
  11-15; 18-20; 295 x 181 x 2 8 42,72  MQ 2.563
  16-17; 295 x 181 x 2 2 10,68  MQ 641
16988   Polirano 3 25 126,46  MQ 11.382
  1-6; 255 x 197 x 3 6 30,14  MQ 2.713
  7-12; 19-24; 38; 257 x 197 x 3 13 65,82  MQ 5.924
  13-18; 258 x 197 x 3 6 30,50  MQ 2.745
17036   Polirano 3 3 13,73  MQ 1.235
  1; 240 x 188 x 3 1 4,51  MQ 406
  2-3; 240 x 192 x 3 2 9,22  MQ 829
17433   Polirano 3 15 76,01  MQ 6.840
  4; 320 x 156 x 3 1 4,99  MQ 449
  9-15; 321 x 160 x 3 7 35,95  MQ 3.236
  16-21; 320 x 158 x 3 6 30,34  MQ 2.730
  22; 315 x 150 x 3 1 4,73  MQ 425
17436   Polirano 3 10 55,01  MQ 4.950
  6;12-14; 285 x 193 x 3 4 22,00  MQ 1.980
  15-20; 285 x 193 x 3 6 33,00  MQ 2.970
17448   Polirano 3 11 65,30  MQ 5.876
  1-7; 307 x 192 x 3 7 41,26  MQ 3.713
  11-14; 313 x 192 x 3 4 24,04  MQ 2.163
17450   Polirano 3 26 128,79  MQ 15.155
  1-3; 251 x 196 x 3 3 14,76  MQ 1.328
  4-5; 251 x 196 x 5 2 9,84  MQ 1.476
  6-8; 254 x 196 x 5 3 14,94  MQ 2.240
  9-11; 252 x 196 x 5 3 14,82  MQ 2.223
  12-14; 252 x 196 x 5 3 14,82  MQ 2.223
  15; 254 x 196 x 5 1 4,98  MQ 747
  16-20; 254 x 196 x 3 5 24,89  MQ 2.240
  21-26; 253 x 196 x 3 6 29,75  MQ 2.678
17454   Polirano 3 38 238,39  MQ 21.455
  1-2; 300 x 194 x 3 2 11,64  MQ 1.048
  3-6; 322 x 194 x 3 4 24,99  MQ 2.249
  7-12; 19-39; 325 x 194 x 3 27 170,24  MQ 15.321
  13-17; 325 x 194 x 3 5 31,53  MQ 2.837
17455   Polirano 3 17 107,52  MQ 9.677
  11; 322 x 197 x 3 1 6,34  MQ 571
  15-22; 321 x 197 x 3 8 50,59  MQ 4.553
  23-27; 321 x 197 x 3 5 31,62  MQ 2.846
  28;40-41; 321 x 197 x 3 3 18,97  MQ 1.707
17544   Polirano 3 12 69,02  MQ 6.211
  6-8; 317 x 180 x 3 3 17,12  MQ 1.541
  9-11; 318 x 180 x 3 3 17,17  MQ 1.545
  12-17; 318 x 182 x 3 6 34,73  MQ 3.125
17009   Polirano na 2 strane 6 4 19,79  MQ 3.858
  16-18; 254 x 195 x 6 3 14,86  MQ 2.675
  21; 254 x 194 x 8 1 4,93  MQ 1.183
17030   Polirano na 2 strane 8 1 4,89  MQ 1.174
  11; 256 x 191 x 8 1 4,89  MQ 1.174
17441   Seèena 3 40 197,10  MQ 17.739
  1-40; 254 x 194 x 3 40 197,10  MQ 17.739
17449   Seèena 3 24 150,14  MQ 13.513
  1-24; 331 x 189 x 3 24 150,14  MQ 13.513

Obloge Rosa Beta Gamma

Block-ID
Obrada
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Weight
16865   Poliran Zarubljen Kalibriran 61 x 30.5 x 1 432 80,37  MQ 2.411
  3 61 x 30.5 x 1 288 53,58  MQ 1.607
  5 61 x 30.5 x 1 144 26,79  MQ 804
16866   Poliran Zarubljen Kalibriran 30.5 x 30.5 x 1 60 5,58  MQ 804
  1 30.5 x 30.5 x 1 60 5,58  MQ 804
17658   Poliran Zarubljen Kalibriran 61 x 30.5 x 1 1.103 205,21  MQ 5.530
  3 61 x 30.5 x 1 27 5,02  MQ 150
  4 61 x 30.5 x 1 269 50,05  MQ 1.345
  5 61 x 30.5 x 1 269 50,05  MQ 1.345
  6 61 x 30.5 x 1 269 50,05  MQ 1.345
  7 61 x 30.5 x 1 269 50,05  MQ 1.345

Označava količinu komada i njihovih kvadrata u skladištu online u realnom vremenu.


Cene u EURIMA, bez PDV-a - Cene su indikativne, mogu se razlikovati u zavisnosti od količine, kvaliteta i uslova / načina plaćanja.

GALLERY