TRAVERTIN

( 6 found ) 

Travertin je od čvrstog kamena,koristi se za podove i oblaganja ( spoljna i unutrašnja). Boja ovog kamena zavisi od količine oksida koji sadrže u sebi (to se dešava sasvim lako)jer je kamen po prirodi umereno porozan.Arhitekte i dizajneri enterijera ga koriste u velikom obimu.To je kamen sedimentne krečnjačke strukture koji se mnogo primenjuje u građevini.