QUARZITE BIANCA (Kvarcit)

QUARZITE BIANCA kvarcit

Proizvodi: Obloge, Obloge mozaičkog, Parket

  • Proizvod komercijalizovan u kutijama od približno 30 M kubnih.
  • MateriJal dostupan u velikim količinama.

Blokovi i ploče proizvodi su rezervisani isključivo za transformatore u našem sektoru. Veleprodajni smo dobavljači prirodnog i sintetičkog kamenja. Ne vršimo izradu po meri kao što su kuhinjske ploče, vrhovi kupatila, predmeti nameštaja, prilagođeni krojevi, oblikovani profili. Za ove kreacije pozivamo vas da kontaktirate svog pouzdanog radnika iz mermera.


Proizvoda na raspolaganju (QBU)

Obloge mozaičkog Quarzite Bianca

Block-ID
Obrada
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Weight
60507   Prirodno površina 30 x 15 x 2 6.123 275,58  MQ 16.533
  2 30 x 15 x 2 418 18,81  MQ 1.129
  3 30 x 15 x 2 415 18,68  MQ 1.120
  4 30 x 15 x 2 443 19,94  MQ 1.196
  5 30 x 15 x 2 456 20,52  MQ 1.231
  7 30 x 15 x 2 443 19,94  MQ 1.196
  8 30 x 15 x 2 445 20,03  MQ 1.202
  10 30 x 15 x 2 444 19,98  MQ 1.199
  13 30 x 15 x 2 425 19,13  MQ 1.148
  16 30 x 15 x 2 447 20,12  MQ 1.207
  19 30 x 15 x 2 441 19,85  MQ 1.191
  22 30 x 15 x 2 445 20,03  MQ 1.202
  23 30 x 15 x 2 433 19,49  MQ 1.169
  24 30 x 15 x 2 442 19,89  MQ 1.193
  26 30 x 15 x 2 426 19,17  MQ 1.150
60507   Prirodno površina 30 x 15 x 2 6.123 275,58  MQ 16.533
  2 30 x 15 x 2 418 18,81  MQ 1.129
  3 30 x 15 x 2 415 18,68  MQ 1.120
  4 30 x 15 x 2 443 19,94  MQ 1.196
  5 30 x 15 x 2 456 20,52  MQ 1.231
  7 30 x 15 x 2 443 19,94  MQ 1.196
  8 30 x 15 x 2 445 20,03  MQ 1.202
  10 30 x 15 x 2 444 19,98  MQ 1.199
  13 30 x 15 x 2 425 19,13  MQ 1.148
  16 30 x 15 x 2 447 20,12  MQ 1.207
  19 30 x 15 x 2 441 19,85  MQ 1.191
  22 30 x 15 x 2 445 20,03  MQ 1.202
  23 30 x 15 x 2 433 19,49  MQ 1.169
  24 30 x 15 x 2 442 19,89  MQ 1.193
  26 30 x 15 x 2 426 19,17  MQ 1.150

Parket Quarzite Bianca

Block-ID
Obrada
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Weight
61027   Prirodno odlomljena 60 x 15 x 2 1.399 125,91  MQ 7.556
  1 60 x 15 x 2 252 22,68  MQ 1.361
  3 60 x 15 x 2 139 12,51  MQ 751
  5 60 x 15 x 2 252 22,68  MQ 1.361
  6 60 x 15 x 2 252 22,68  MQ 1.361
  7 60 x 15 x 2 252 22,68  MQ 1.361
  8 60 x 15 x 2 252 22,68  MQ 1.361
61027   Prirodno odlomljena 60 x 15 x 2 1.243 111,87  MQ 6.713
  1 60 x 15 x 2 96 8,64  MQ 518
  3 60 x 15 x 2 139 12,51  MQ 751
  5 60 x 15 x 2 252 22,68  MQ 1.361
  6 60 x 15 x 2 252 22,68  MQ 1.361
  7 60 x 15 x 2 252 22,68  MQ 1.361
  8 60 x 15 x 2 252 22,68  MQ 1.361

Obloge Quarzite Bianca

Block-ID
Obrada
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Weight
61023   Polirana 60 x 30 x 1.3 1.090 196,20  MQ 7.651
  8 60 x 30 x 1.3 152 27,36  MQ 1.067
  13 60 x 30 x 1.3 154 27,72  MQ 1.081
  4 60 x 30 x 1.3 158 28,44  MQ 1.109
  5 60 x 30 x 1.3 159 28,62  MQ 1.116
  9 60 x 30 x 1.3 148 26,64  MQ 1.039
  10 60 x 30 x 1.3 160 28,80  MQ 1.123
  12 60 x 30 x 1.3 159 28,62  MQ 1.116
61023   Polirana 60 x 30 x 1.3 1.090 196,20  MQ 7.651
  4 60 x 30 x 1.3 158 28,44  MQ 1.109
  5 60 x 30 x 1.3 159 28,62  MQ 1.116
  8 60 x 30 x 1.3 152 27,36  MQ 1.067
  9 60 x 30 x 1.3 148 26,64  MQ 1.039
  10 60 x 30 x 1.3 160 28,80  MQ 1.123
  12 60 x 30 x 1.3 159 28,62  MQ 1.116
  13 60 x 30 x 1.3 154 27,72  MQ 1.081

Označava količinu komada i njihovih kvadrata u skladištu online u realnom vremenu.

Obrada Polirana: Tretman plamen je prerada da utiče na površini koja se sastoji od projektovanje plamen na visokoj temperaturi. Dela na teksture površine gotovih proizvoda, dajući im mekoću i hromatski manja. Odlični rezultati na nekom granita.


Cene u EURIMA, bez PDV-a - Cene su indikativne, mogu se razlikovati u zavisnosti od količine, kvaliteta i uslova / načina plaćanja.

GALLERY