GALALA CLASSIC

GALALA CLASSIC

GALALA CLASSIC

PROIZVODI

LASTRE LUCIDE, LASTRE PIANO SEGA, LASTRE STUCCATE LUCIDATE, PAVIMENTO LUCIDO

Gallery

Proizvoda na raspolaganju (GAL)

Ploče Galala Classic

Block-ID
Obrada
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Težina
19765   Polirano 2 33 162,83  MQ 8.793
  17-27; 265 x 155 x 2 11 45,18  MQ 2.440
  37-41; 300 x 168 x 2 5 25,20  MQ 1.361
  61-68; 295 x 193 x 2 8 45,55  MQ 2.460
  69; 290 x 193 x 2 1 5,60  MQ 302
  97-104; 295 x 175 x 2 8 41,30  MQ 2.230
19951   Polirano 2 99 433,39  MQ 23.404
  7-14; 28; 271 x 156 x 2 9 38,05  MQ 2.055
  15-27; 271 x 162 x 2 13 57,07  MQ 3.082
  29-39; 71-83; 270 x 162 x 2 24 104,98  MQ 5.669
  40-42; 270 x 155 x 2 3 12,56  MQ 678
  43-46; 265 x 170 x 2 4 18,02  MQ 973
  47-51; 265 x 167 x 2 5 22,13  MQ 1.195
  52-56; 275 x 170 x 2 5 23,38  MQ 1.262
  57-68; 275 x 165 x 2 12 54,45  MQ 2.940
  69; 270 x 160 x 2 1 4,32  MQ 233
  84-88; 285 x 185 x 2 5 26,36  MQ 1.424
  89; 215 x 172 x 2 1 3,70  MQ 200
  90-95; 265 x 172 x 2 6 27,35  MQ 1.477
  96-100; 240 x 152 x 2 5 18,24  MQ 985
  105-110; 250 x 152 x 2 6 22,80  MQ 1.231
19765   Polirano 3 2 9,77  MQ 791
  165-166; 257 x 190 x 3 2 9,77  MQ 791
19951   Polirano 3 64 326,19  MQ 26.420
  11-19; 275 x 195 x 3 9 48,26  MQ 3.909
  20-28; 275 x 167 x 3 9 41,33  MQ 3.348
  38-44; 290 x 172 x 3 7 34,92  MQ 2.828
  129-137; 282 x 192 x 3 9 48,73  MQ 3.947
  145-146; 290 x 172 x 3 2 9,98  MQ 808
  147-150; 302 x 180 x 3 4 21,74  MQ 1.761
  151-155; 292 x 180 x 3 5 26,28  MQ 2.129
  156-164; 283 x 191 x 3 9 48,65  MQ 3.940
  165-170; 246 x 195 x 3 6 28,78  MQ 2.331
  171-174; 246 x 178 x 3 4 17,52  MQ 1.419
63093   Polirano 4 1 4,62  MQ 499
  234; 285 x 162 x 4 1 4,62  MQ 499
63093   Polirano 5 3 12,72  MQ 1.717
  221; 277 x 155 x 5 1 4,29  MQ 580
  222-223; 277 x 152 x 5 2 8,42  MQ 1.137
63161   Seèena 4 1 3,60  MQ 389
  26; 245 x 147 x 4 1 3,60  MQ 389
63162   Seèena 5 4 15,29  MQ 2.065
  1-2; 255 x 140 x 5 2 7,14  MQ 964
  15-16; 258 x 158 x 5 2 8,15  MQ 1.101
63750   Seèena 5 4 14,83  MQ 2.002
  21; 250 x 147 x 5 1 3,68  MQ 496
  22-24; 253 x 147 x 5 3 11,16  MQ 1.506
63750   Seèena 6 13 54,67  MQ 8.856
  32; 238 x 197 x 6 1 4,69  MQ 760
  33-34; 271 x 163 x 6 2 8,84  MQ 1.431
  35-37; 39; 271 x 163 x 6 4 17,67  MQ 2.862
  38; 238 x 200 x 6 1 4,76  MQ 771
  40; 250 x 146 x 6 1 3,65  MQ 591
  61-64; 258 x 146 x 6 4 15,07  MQ 2.441
63540   Seèena 15 4 21,15  MQ 8.564
  1; 292 x 187 x 15 1 5,46  MQ 2.211
  2; 285 x 180 x 15 1 5,13  MQ 2.078
  3; 290 x 184 x 15 1 5,34  MQ 2.161
  4; 290 x 180 x 15 1 5,22  MQ 2.114
63750   Seèena 15 3 12,03  MQ 4.870
  56-57; 271 x 163 x 15 2 8,84  MQ 3.578
  59; 217 x 147 x 15 1 3,19  MQ 1.292

Galala Classic

Ploče Galala Classic

Block-ID
Obrada
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Težina
18270    3 1 5,24  MQ 424
18591    3 1 4,50  MQ 364
18666    3 1 4,28  MQ 346
Block-ID
Obrada
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Težina
62746   Polirani malter 2 2 9,67  MQ 522
  58-59; 286 x 169 x 2 2 9,67  MQ 522

Obloge Galala Classic

Block-ID
Obrada
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Težina
63168   Polirano 55 x 30 x 2 54 8,91  MQ 577
  14 55 x 30 x 2 54 8,91  MQ 577
Označava količinu komada i njihovih kvadrata u skladištu online u realnom vremenu.

Obrada Polirano: Poliranje je proces kojim dobijamo glatke površine odražavaju kroz upotrebu abrazivne finije zrna i finije, a zatim olova i konačno sa Felt diskovima. Poliranje povećava ton boje i trajnost kamena. Da li je primenjen na mermer, granit peščara.

Da li ste kompanija?

Na raspolaganju smo da rešimo svaki vaš zahtev