ROSA BETA A

ROSA BETA A

ROSA BETA A

PROIZVODI

BLOCCHI, LASTRE LUCIDE, LASTRE LUCIDE SU 2 PIANI , LASTRE PIANO SEGA

Proizvoda na raspolaganju (RBA)

Blokovi Rosa Beta A

Block-ID
Obrada
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Težina
20016  Neobradena 300 x 140 x 80 1 3,36  MC 13.524
19992  Neobradena 305 x 175 x 90 1 4,80  MC 19.335
19991  Neobradena 290 x 180 x 135 1 7,05  MC 25.080
19552  Neobradena 305 x 185 x 140 1 7,90  MC 26.120
19993  Neobradena 310 x 190 x 140 1 8,25  MC 27.660
19885  Neobradena 305 x 185 x 150 1 8,46  MC 22.680
19990  Neobradena 300 x 200 x 155 1 9,30  MC 29.640
19886  Neobradena 305 x 185 x 160 1 9,03  MC 27.084
19884  Neobradena 313 x 190 x 165 1 9,81  MC 27.528
19887  Neobradena 275 x 185 x 165 1 8,39  MC 24.502
19650  Neobradena 305 x 185 x 175 1 9,87  MC 32.300
19989  Neobradena 310 x 155 x 205 1 9,85  MC 30.400

Ploče Rosa Beta A

Block-ID
Obrada
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Težina
18840   Polirano 2 8 42,00  MQ 2.520
  21-25; 314 x 168 x 2 5 26,38  MQ 1.583
  27-28; 30; 310 x 168 x 2 3 15,62  MQ 937
18878   Polirano 2 16 84,85  MQ 5.091
  10-13; 316 x 180 x 2 4 22,75  MQ 1.365
  15-17; 35; 300 x 180 x 2 4 21,60  MQ 1.296
  27-33; 280 x 180 x 2 7 35,28  MQ 2.117
  34; 290 x 180 x 2 1 5,22  MQ 313
19392   Polirano 2 53 306,83  MQ 18.410
  1-11; 308 x 188 x 2 11 63,69  MQ 3.822
  12-20; 308 x 185 x 2 9 51,28  MQ 3.077
  21; 185 x 185 x 2 1 3,42  MQ 205
  22-23; 32-35; 308 x 192 x 2 6 35,48  MQ 2.129
  24-31; 36-53; 308 x 191 x 2 26 152,95  MQ 9.177
19394   Polirano 2 44 251,11  MQ 15.065
  01-09; 305 x 188 x 2 9 51,61  MQ 3.096
  10-18; 305 x 188 x 2 9 51,61  MQ 3.096
  19-36; 305 x 188 x 2 18 103,21  MQ 6.193
  41-46; 305 x 188 x 2 6 34,40  MQ 2.064
  55; 305 x 187 x 2 1 5,70  MQ 342
  56; 305 x 150 x 2 1 4,58  MQ 274
19405   Polirano 2 20 107,42  MQ 6.446
  05-10; 12-15; 310 x 173 x 2 10 53,63  MQ 3.218
  11; 310 x 150 x 2 1 4,65  MQ 279
  16-20; 324 x 179 x 2 5 29,00  MQ 1.740
  23-25; 323 x 180 x 2 3 17,44  MQ 1.047
  41; 300 x 90 x 2 1 2,70  MQ 162
19406   Polirano 2 8 46,97  MQ 2.819
  22-26; 308 x 190 x 2 5 29,26  MQ 1.756
  31-32; 310 x 190 x 2 2 11,78  MQ 707
  33; 312 x 190 x 2 1 5,93  MQ 356
19408   Polirano 2 6 29,40  MQ 1.764
  28-30; 33; 297 x 165 x 2 4 19,60  MQ 1.176
  31-32; 297 x 165 x 2 2 9,80  MQ 588
19554   Polirano 2 1 5,76  MQ 346
  1; 320 x 180 x 2 1 5,76  MQ 346
19652   Polirano 2 59 305,17  MQ 18.310
  1; 298 x 166 x 2 1 4,95  MQ 297
  2; 300 x 166 x 2 1 4,98  MQ 299
  3; 301 x 166 x 2 1 5,00  MQ 300
  4; 303 x 166 x 2 1 5,03  MQ 302
  5-10; 320 x 166 x 2 6 31,87  MQ 1.912
  11-20; 318 x 166 x 2 10 52,79  MQ 3.167
  21-30; 317 x 166 x 2 10 52,62  MQ 3.157
  31-32; 317 x 164 x 2 2 10,40  MQ 624
  33-40; 317 x 164 x 2 8 41,59  MQ 2.495
  44-48; 315 x 164 x 2 5 25,83  MQ 1.550
  49-51; 315 x 164 x 2 3 15,50  MQ 930
  52-58; 312 x 163 x 2 7 35,60  MQ 2.136
  59; 312 x 163 x 2 1 5,09  MQ 305
  60-61; 285 x 163 x 2 2 9,29  MQ 557
  62; 285 x 163 x 2 1 4,65  MQ 279
18874   Polirano 3 2 8,49  MQ 764
  1; 210 x 160 x 3 1 3,36  MQ 302
  4; 295 x 174 x 3 1 5,13  MQ 462
19127   Polirano 3 4 17,33  MQ 1.560
  24-25; 310 x 165 x 3 2 10,23  MQ 921
  27; 310 x 124 x 3 1 3,84  MQ 346
  28; 310 x 105 x 3 1 3,26  MQ 293
19551   Polirano 3 9 53,98  MQ 4.858
  13-18; 21-23; 314 x 191 x 3 9 53,98  MQ 4.858
19553   Polirano 3 37 234,28  MQ 21.085
  01; 328 x 190 x 3 1 6,23  MQ 561
  02; 330 x 190 x 3 1 6,27  MQ 564
  03-11; 15; 37; 335 x 190 x 3 11 70,02  MQ 6.301
  12-14; 16-24; 335 x 190 x 3 12 76,38  MQ 6.874
  25-30; 333 x 189 x 3 6 37,76  MQ 3.399
  31-36; 330 x 190 x 3 6 37,62  MQ 3.386
19554   Polirano 3 22 139,73  MQ 12.575
  2-7; 335 x 190 x 3 6 38,19  MQ 3.437
  14-23; 26-31; 334 x 190 x 3 16 101,54  MQ 9.138
19555   Polirano 3 3 19,18  MQ 1.726
  12-14; 333 x 192 x 3 3 19,18  MQ 1.726
19651   Polirano 3 11 69,15  MQ 6.224
  1-2; 330 x 188 x 3 2 12,41  MQ 1.117
  03-07; 334 x 188 x 3 5 31,40  MQ 2.826
  25-26; 31-32; 337 x 188 x 3 4 25,34  MQ 2.281
19654   Polirano 3 33 163,13  MQ 14.682
  1-7; 280 x 184 x 3 7 36,06  MQ 3.246
  8-14; 22-27; 260 x 187 x 3 13 63,21  MQ 5.689
  15-21; 265 x 187 x 3 7 34,69  MQ 3.122
  28-33; 260 x 187 x 3 6 29,17  MQ 2.625
19127   Polirano 5 9 51,54  MQ 7.732
  07-08; 312 x 182 x 5 2 11,36  MQ 1.704
  9-14; 17; 312 x 184 x 5 7 40,19  MQ 6.028
19127   Polirano 6 2 11,48  MQ 2.067
  19-20; 312 x 184 x 6 2 11,48  MQ 2.067
18217   Polirano na 2 strane 6 1 6,29  MQ 1.132
  5; 316 x 199 x 6 1 6,29  MQ 1.132
19126   Polirano na 2 strane 6 2 10,58  MQ 1.904
  18-19; 313 x 169 x 6 2 10,58  MQ 1.904
18217   Polirano na 2 strane 8 1 6,25  MQ 1.500
  18; 314 x 199 x 8 1 6,25  MQ 1.500
19126   Polirano na 2 strane 8 2 10,80  MQ 2.592
  13-14; 314 x 172 x 8 2 10,80  MQ 2.592
19127   Polirano na 2 strane 8 1 5,68  MQ 1.363
  05; 312 x 182 x 8 1 5,68  MQ 1.363
17518   Seèena 2 4 21,37  MQ 1.282
  49; 310 x 182 x 2 1 5,64  MQ 339
  50; 291 x 182 x 2 1 5,30  MQ 318
  51; 288 x 182 x 2 1 5,24  MQ 314
  52; 285 x 182 x 2 1 5,19  MQ 311
19994   Seèena 2 51 323,12  MQ 19.387
  1-51; 337 x 188 x 2 51 323,12  MQ 19.387
Označava količinu komada i njihovih kvadrata u skladištu online u realnom vremenu.

Da li ste kompanija?

Na raspolaganju smo da rešimo svaki vaš zahtev