VISCOUNT WHITE (Granit)

VISCOUNT WHITE granit

Proizvodi: Blokovi, Ploče, Marmete i Podovi

  • Sirovog bloka
  • Ploče su dostupne za isporuku u debljini od 2 i 3 cm. Na zahtjev je moguće i od 4, 5, 6, 8, 10, 12 cm.
  • Sjajna obrada. Na zahtjev i po raspoloživoj količini: neobrađene, glatke, polirane, matirane, grube i četkane.
  • Veliki grube ploče u debljini od 4 cm do 12 cm, obično dostupan s jednim ili dva uglačane površine.
  • Predloži za kuhinjske i kupaonice interijeri ploče. Obrada od klesara.
  • Materijal općenito dostupne u velikim količinama.

Proizvoda na raspolaganju

Gredice Viscount White

Block-ID
Obrada
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
8866   Polirano 210 x 30.5 x 1 100 64,05  MQ 1.930
  0 210 x 30.5 x 1 100 64,05  MQ 1.930

Ploče Viscount White

Block-ID
Obrada
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
16256   Polirano 2 21 93,63  MQ 5.612
  4; 230 x 185 x 2 1 4,46  MQ 267
  5-6; 280 x 188 x 2 2 8,92  MQ 535
  7;17-18; 20; 23; 285 x 188 x 2 5 22,29  MQ 1.337
  8-9; 230 x 180 x 2 2 8,92  MQ 535
  10; 230 x 188 x 2 1 4,46  MQ 267
  11-12; 230 x 175 x 2 2 8,92  MQ 535
  13; 240 x 188 x 2 1 4,46  MQ 267
  14; 240 x 178 x 2 1 4,46  MQ 267
  15; 240 x 170 x 2 1 4,46  MQ 267
  16; 250 x 170 x 2 1 4,46  MQ 267
  19; 285 x 185 x 2 1 4,46  MQ 267
  21; 270 x 175 x 2 1 4,46  MQ 267
  22; 245 x 180 x 2 1 4,46  MQ 267
  24; 260 x 188 x 2 1 4,46  MQ 267
16257   Polirano 2 8 36,58  MQ 2.195
  1;3; 11-12; 280 x 183 x 2 4 18,29  MQ 1.098
  2; 310 x 183 x 2 1 4,57  MQ 274
  5; 270 x 183 x 2 1 4,57  MQ 274
  6-7; 265 x 183 x 2 2 9,14  MQ 549
16285   Polirano 2 13 74,80  MQ 9.935
  1; 335 x 195 x 2 1 6,03  MQ 365
  2-4; 335 x 186 x 2 3 18,09  MQ 1.096
  5-7; 335 x 186 x 3 3 17,06  MQ 1.519
  11; 336 x 196 x 4 1 6,01  MQ 721
  12; 310 x 196 x 4 1 6,01  MQ 721
  13; 338 x 196 x 5 1 6,45  MQ 968
  19; 265 x 195 x 10 1 5,05  MQ 1.515
  20; 280 x 190 x 10 1 5,05  MQ 1.515
  21; 292 x 186 x 10 1 5,05  MQ 1.515
16454   Polirano 2 48 295,48  MQ 22.917
  1-7; 14; 319 x 198 x 3 8 49,39  MQ 4.445
  8; 321 x 198 x 3 1 6,17  MQ 556
  9-10; 318 x 198 x 3 2 12,35  MQ 1.111
  11-12; 19-21; 320 x 198 x 3 5 30,87  MQ 2.778
  13;15-16; 317 x 198 x 3 3 18,52  MQ 1.667
  17; 312 x 198 x 3 1 6,17  MQ 556
  18; 314 x 198 x 3 1 6,17  MQ 556
  22; 321 x 199 x 3 1 6,17  MQ 556
  23; 323 x 199 x 3 1 6,17  MQ 556
  24; 319 x 195 x 3 1 6,17  MQ 556
  25; 318 x 200 x 3 1 6,17  MQ 556
  26;28; 305 x 196 x 3 2 12,35  MQ 1.111
  27; 302 x 195 x 3 1 6,17  MQ 556
  29; 314 x 197 x 2 1 6,13  MQ 368
  30; 307 x 197 x 2 1 6,13  MQ 368
  31; 309 x 197 x 2 1 6,13  MQ 368
  32; 318 x 197 x 2 1 6,13  MQ 368
  33-34; 319 x 197 x 2 2 12,26  MQ 736
  35; 312 x 197 x 2 1 6,13  MQ 368
  36; 315 x 198 x 2 1 6,13  MQ 368
  37; 314 x 198 x 2 1 6,13  MQ 368
  38-39; 48; 318 x 198 x 2 3 18,39  MQ 1.103
  40; 210 x 145 x 2 1 6,13  MQ 368
  41; 319 x 198 x 2 1 6,13  MQ 368
  42-44; 320 x 198 x 2 3 18,39  MQ 1.103
  45-47; 321 x 198 x 2 3 18,39  MQ 1.103
16455   Polirano 2 5 26,69  MQ 1.605
  1;3; 302 x 194 x 2 2 10,68  MQ 642
  8; 248 x 195 x 2 1 5,34  MQ 321
  9; 237 x 194 x 2 1 5,34  MQ 321
  10; 243 x 150 x 2 1 5,34  MQ 321
15698   Polirano 3 13 67,42  MQ 6.066
  1; 285 x 185 x 3 1 5,19  MQ 467
  2-4; 290 x 185 x 3 3 15,56  MQ 1.400
  5-8; 295 x 185 x 3 4 20,74  MQ 1.866
  9-11; 302 x 183 x 3 3 15,56  MQ 1.400
  13-14; 300 x 183 x 3 2 10,37  MQ 933
15934   Polirano 3 8 51,58  MQ 4.643
  41-45; 316 x 204 x 3 5 32,24  MQ 2.902
  59-60; 327 x 195 x 3 2 12,89  MQ 1.161
  61; 326 x 194 x 3 1 6,45  MQ 580
16258   Polirano 3 5 26,71  MQ 2.403
  1-5; 320 x 182 x 3 5 26,71  MQ 2.403
16364   Polirano 3 20 131,14  MQ 11.801
  5-6; 335 x 200 x 3 2 13,11  MQ 1.180
  7; 325 x 198 x 3 1 6,56  MQ 590
  8;17; 334 x 198 x 3 2 13,11  MQ 1.180
  9;14; 335 x 198 x 3 2 13,11  MQ 1.180
  10-11; 13; 16; 18; 21; 23; 333 x 198 x 3 7 45,90  MQ 4.131
  12;22; 24; 332 x 198 x 3 3 19,67  MQ 1.770
  15; 320 x 198 x 3 1 6,56  MQ 590
  19-20; 336 x 198 x 3 2 13,11  MQ 1.180
12327   Polirano 5 5 33,54  MQ 5.050
  9; 299 x 198 x 5 1 6,71  MQ 1.010
  11-12; 298 x 187 x 5 2 13,41  MQ 2.020
  16-17; 301 x 189 x 5 2 13,41  MQ 2.020
15807   Polirano 10 1 3,39  MQ 1.016
  20; 280 x 195 x 10 1 3,39  MQ 1.016
16284   Polirano 12 2 10,59  MQ 3.812
  1; 339 x 195 x 12 1 5,29  MQ 1.906
  2; 339 x 195 x 12 1 5,29  MQ 1.906
15807   Polirano s dvije strane 6 7 29,82  MQ 6.496
  12; 330 x 187 x 6 1 5,51  MQ 992
  13; 329 x 180 x 6 1 5,51  MQ 992
  15; 328 x 180 x 8 1 3,76  MQ 902
  16-19; 290 x 180 x 8 4 15,04  MQ 3.610
16285   Polirano s dvije strane 6 2 11,26  MQ 2.363
  16; 310 x 187 x 6 1 5,64  MQ 1.016
  18; 315 x 187 x 8 1 5,61  MQ 1.347

Marmete i Podovi Viscount White

Block-ID
Obrada
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
15201   Polirana Cetkana 61 x 30.5 x 2 1.632 303,63  MQ 18.224
  1 61 x 30.5 x 2 102 18,98  MQ 1.139
  2 61 x 30.5 x 2 102 18,98  MQ 1.139
  3 61 x 30.5 x 2 102 18,98  MQ 1.139
  4 61 x 30.5 x 2 102 18,98  MQ 1.139
  5 61 x 30.5 x 2 102 18,98  MQ 1.139
  6 61 x 30.5 x 2 102 18,98  MQ 1.139
  7 61 x 30.5 x 2 102 18,98  MQ 1.139
  8 61 x 30.5 x 2 102 18,98  MQ 1.139
  9 61 x 30.5 x 2 102 18,98  MQ 1.139
  10 61 x 30.5 x 2 102 18,98  MQ 1.139
  11 61 x 30.5 x 2 102 18,98  MQ 1.139
  12 61 x 30.5 x 2 102 18,98  MQ 1.139
  13 61 x 30.5 x 2 102 18,98  MQ 1.139
  14 61 x 30.5 x 2 102 18,98  MQ 1.139
  15 61 x 30.5 x 2 102 18,98  MQ 1.139
  16 61 x 30.5 x 2 102 18,98  MQ 1.139
15075   Poliran Zarubljen Kalibriran 61 x 30.5 x 1 756 140,65  MQ 4.221
  2 61 x 30.5 x 1 264 49,12  MQ 1.474
  5 61 x 30.5 x 1 264 49,12  MQ 1.474
  10 61 x 30.5 x 1 228 42,42  MQ 1.273
16362   Poliran Zarubljen Kalibriran 61 x 30.5 x 1 3.168 589,40  MQ 17.688
  1 61 x 30.5 x 1 264 49,12  MQ 1.474
  2 61 x 30.5 x 1 264 49,12  MQ 1.474
  3 61 x 30.5 x 1 264 49,12  MQ 1.474
  4 61 x 30.5 x 1 264 49,12  MQ 1.474
  5 61 x 30.5 x 1 264 49,12  MQ 1.474
  6 61 x 30.5 x 1 264 49,12  MQ 1.474
  7 61 x 30.5 x 1 264 49,12  MQ 1.474
  8 61 x 30.5 x 1 264 49,12  MQ 1.474
  9 61 x 30.5 x 1 264 49,12  MQ 1.474
  10 61 x 30.5 x 1 264 49,12  MQ 1.474
  11 61 x 30.5 x 1 264 49,12  MQ 1.474
  12 61 x 30.5 x 1 264 49,12  MQ 1.474

Označava iznos od komada i njihove četvornih metara u zaliha online u realnom vremenu.


Cijene su u EURIMA, bez PDV-a - Cijene su indikativne, mogu se razlikovati ovisno od količine, kvaliteta i uvjeta plaćanja.

GALLERY

Predložene slični materijali