ORCHID WHITE

ORCHID WHITE

ORCHID WHITE

PROIZVODI

BLOCCHI, LASTRE LUCIDE, LASTRE RESINATE LUCIDE, LASTRE SATINATE

Gallery

Proizvoda na raspolaganju (ORW)

Blokovi Orchid White

Block-ID
Obrada
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Težina
9726  Neobradena 258 x 140 x 92 1 3,32  MC 27.330
9719  Neobradena 200 x 108 x 103 1 2,23  MC 20.480
9721  Neobradena 203 x 129 x 110 1 2,88  MC 27.200
9727  Neobradena 245 x 145 x 110 1 3,91  MC 35.410
9733  Neobradena 200 x 135 x 110 1 2,97  MC 27.370
9728  Neobradena 242 x 137 x 120 1 3,98  MC 32.740
9731  Neobradena 255 x 135 x 130 1 4,48  MC 35.010
9732  Neobradena 262 x 130 x 130 1 4,43  MC 32.930
9730  Neobradena 252 x 117 x 132 1 3,89  MC 31.290
7344  Neobradena 245 x 145 x 135 1 4,80  MC 37.341

Ploče Orchid White

Block-ID
Obrada
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Težina
9717   Polirano 2 6 29,04  MQ 1.742
  25-30; 275 x 176 x 2 6 29,04  MQ 1.742
9729   Polirano 2 24 147,00  MQ 8.820
  2-10; 311 x 198 x 2 9 55,42  MQ 3.325
  11-18; 311 x 198 x 2 8 49,26  MQ 2.956
  20-26; 310 x 195 x 2 7 42,32  MQ 2.539
9718   Polirano 3 19 112,43  MQ 10.118
  18-19; 314 x 200 x 3 2 12,56  MQ 1.130
  20-21; 314 x 190 x 3 2 11,93  MQ 1.074
  23; 314 x 200 x 3 1 6,28  MQ 565
  24-29; 312 x 190 x 3 6 35,57  MQ 3.201
  30-32; 312 x 190 x 3 3 17,78  MQ 1.601
  36-40; 306 x 185 x 3 5 28,31  MQ 2.547
9722   Polirano 3 4 20,99  MQ 1.889
  20-23; 318 x 165 x 3 4 20,99  MQ 1.889
7341   Osmoljeno in polirano 2 1 5,26  MQ 316
  29; 299 x 176 x 2 1 5,26  MQ 316
9729   Satiniran 2 1 5,27  MQ 316
  1; 266 x 198 x 2 1 5,27  MQ 316
Označava količinu komada i njihovih kvadrata u skladištu online u realnom vremenu.

Da li ste kompanija?

Na raspolaganju smo da rešimo svaki vaš zahtev