BIANCO TARN (Granit)

BIANCO TARN granit

Proizvodi: Blokovi, Ploče

  • Sirovih blokova
  • Raspolažemo pločama od 2 i 3 cm spremnim za isporuku. Po narudžbi radimo i ploče od 4, 5, 6, 8, 10, 12 cm.
  • Sjajni finiš. Po narudžbini i za veće količine finiš može biti: neotesan, gladak, voskovane, bruniran, hrapav, četkan.
  • Proizvod je namenjen isključivo za prerađivača kamene industrije kamena – kamenorescima (mermer radnika), shvatiti stepenice, solbanka, pragove.
  • Materijal uglavnom konstantna boja.
  • MateriJal dostupan u velikim količinama.

Proizvoda na raspolaganju

Blokovi Bianco Tarn

Block-ID
Obrada
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
16925  Neobradena 285 x 175 x 165 1 8,23  MC 24.688
16923  Neobradena 255 x 170 x 170 1 7,37  MC 22.108
16924  Neobradena 260 x 180 x 185 1 8,66  MC 25.974

Ploče Bianco Tarn

Block-ID
Obrada
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
16444   Polirana 2 5 27,27  MQ 1.636
  1-5; 280 x 184 x 2 5 27,27  MQ 1.636
15970   Polirano 2 12 61,46  MQ 5.377
  1; 257 x 180 x 2 1 5,12  MQ 307
  8-14; 254 x 165 x 3 7 35,85  MQ 3.226
  22; 259 x 170 x 3 1 5,12  MQ 461
  34-36; 254 x 175 x 3 3 15,37  MQ 1.383
16105   Polirano 2 5 25,15  MQ 3.773
  7; 258 x 191 x 5 1 5,03  MQ 755
  16; 252 x 191 x 6 1 5,03  MQ 905
  17-18; 252 x 190 x 6 2 10,06  MQ 1.811
  29; 240 x 191 x 2 1 5,03  MQ 302
16426   Polirano 2 4 22,50  MQ 1.519
  6-7; 291 x 190 x 2 2 11,25  MQ 675
  25; 291 x 188 x 3 1 5,62  MQ 506
  29; 291 x 160 x 2 1 5,62  MQ 338
16442   Polirano 2 10 58,14  MQ 4.535
  1; 321 x 177 x 2 1 5,81  MQ 349
  14-19; 317 x 178 x 3 6 34,88  MQ 3.140
  27-29; 315 x 178 x 2 3 17,44  MQ 1.046
16543   Polirano 2 12 61,46  MQ 9.681
  9-11; 250 x 192 x 7 3 15,37  MQ 3.227
  12-19; 252 x 192 x 5 8 40,98  MQ 6.147
  36; 248 x 192 x 2 1 5,12  MQ 307
16646   Polirano 2 1 5,75  MQ 345
  1; 288 x 190 x 2 1 5,75  MQ 345
16647   Polirano 2 18 90,36  MQ 12.799
  1; 262 x 183 x 2 1 5,02  MQ 301
  9-11; 262 x 184 x 5 3 15,06  MQ 2.259
  12-16; 262 x 184 x 5 5 25,10  MQ 3.765
  17; 265 x 184 x 7 1 5,02  MQ 1.054
  18-19; 265 x 184 x 7 2 10,04  MQ 2.108
  20; 263 x 184 x 4 1 5,02  MQ 602
  21-23; 263 x 184 x 4 3 15,06  MQ 1.807
  27; 263 x 184 x 4 1 5,02  MQ 602
  38; 250 x 183 x 2 1 5,02  MQ 301
16706   Polirano 2 34 201,55  MQ 19.742
  3-7; 300 x 192 x 3 5 29,64  MQ 2.668
  8-10; 300 x 194 x 3 3 17,78  MQ 1.601
  11-17; 300 x 194 x 4 7 41,50  MQ 4.980
  18-20; 300 x 195 x 4 3 17,78  MQ 2.134
  21-35; 300 x 195 x 3 15 88,92  MQ 8.003
  36; 306 x 195 x 2 1 5,93  MQ 356
16734   Polirano 2 33 163,35  MQ 18.711
  1; 200 x 178 x 2 1 4,95  MQ 297
  2-9; 281 x 180 x 2 8 39,60  MQ 2.376
  13-17; 280 x 180 x 2 5 24,75  MQ 1.485
  18-19; 280 x 180 x 2 2 9,90  MQ 594
  20-21; 276 x 179 x 10 2 9,90  MQ 2.970
  22-24; 274 x 178 x 10 3 14,85  MQ 4.455
  25; 274 x 178 x 12 1 4,95  MQ 1.782
  26; 271 x 178 x 12 1 4,95  MQ 1.782
  27; 270 x 175 x 2 1 4,95  MQ 297
  28-36; 270 x 177 x 2 9 44,55  MQ 2.673
16735   Polirano 2 31 190,84  MQ 21.608
  1; 311 x 186 x 2 1 6,16  MQ 370
  2-4; 311 x 186 x 3 3 18,47  MQ 1.662
  5-7; 311 x 186 x 3 3 18,47  MQ 1.662
  8-11; 313 x 187 x 3 4 24,62  MQ 2.216
  12-13; 313 x 187 x 5 2 12,31  MQ 1.847
  14-18; 315 x 187 x 5 5 30,78  MQ 4.617
  19-21; 318 x 187 x 5 3 18,47  MQ 2.770
  22-23; 318 x 187 x 6 2 12,31  MQ 2.216
  24-30; 320 x 186 x 3 7 43,09  MQ 3.878
  31; 320 x 186 x 2 1 6,16  MQ 370
16738   Polirano 2 33 194,37  MQ 17.315
  1; 255 x 187 x 2 1 5,89  MQ 353
  2; 265 x 187 x 3 1 5,89  MQ 530
  3; 270 x 187 x 3 1 5,89  MQ 530
  4-5; 273 x 187 x 3 2 11,78  MQ 1.060
  6; 276 x 187 x 3 1 5,89  MQ 530
  7; 281 x 187 x 3 1 5,89  MQ 530
  8-13; 295 x 187 x 3 6 35,34  MQ 3.181
  14-17; 23-26; 305 x 187 x 3 8 47,12  MQ 4.241
  27-28; 306 x 188 x 3 2 11,78  MQ 1.060
  29-30; 306 x 188 x 3 2 11,78  MQ 1.060
  31-32; 306 x 188 x 3 2 11,78  MQ 1.060
  33-35; 304 x 189 x 3 3 17,67  MQ 1.590
  36-38; 302 x 189 x 3 3 17,67  MQ 1.590
16437   Polirano 3 16 89,86  MQ 8.088
  1-5; 29; 305 x 178 x 3 6 33,70  MQ 3.033
  14; 307 x 140 x 3 1 5,62  MQ 505
  20-25; 306 x 178 x 3 6 33,70  MQ 3.033
  30; 305 x 140 x 3 1 5,62  MQ 506
  31; 305 x 178 x 3 1 5,62  MQ 506
  32; 305 x 140 x 3 1 5,62  MQ 505
16542   Polirano 3 33 167,31  MQ 21.751
  1-3; 6; 252 x 192 x 3 4 20,28  MQ 1.825
  4-5; 245 x 192 x 3 2 10,14  MQ 913
  7-8; 253 x 192 x 3 2 10,14  MQ 913
  9-12; 253 x 192 x 7 4 20,28  MQ 4.259
  13; 253 x 192 x 5 1 5,07  MQ 760
  14; 254 x 191 x 5 1 5,07  MQ 760
  15-16; 245 x 191 x 5 2 10,14  MQ 1.521
  17-19; 254 x 190 x 5 3 15,21  MQ 2.282
  20-21; 250 x 190 x 5 2 10,14  MQ 1.521
  22-23; 255 x 190 x 5 2 10,14  MQ 1.521
  24-26; 254 x 189 x 5 3 15,21  MQ 2.282
  27-33; 254 x 189 x 3 7 35,49  MQ 3.194
16425   Polirano 5 8 45,73  MQ 6.856
  3-4; 278 x 199 x 5 2 11,43  MQ 1.714
  8; 278 x 200 x 5 1 5,72  MQ 857
  11-12; 280 x 199 x 5 2 11,43  MQ 1.714
  17;19-20; 281 x 201 x 5 3 17,15  MQ 2.571
16440   Polirano 5 7 37,75  MQ 6.957
  6-9; 270 x 205 x 7 4 21,57  MQ 4.530
  10-11; 270 x 205 x 5 2 10,79  MQ 1.618
  16; 272 x 203 x 5 1 5,39  MQ 809
16441   Polirano 5 10 62,87  MQ 10.939
  9-12; 331 x 187 x 5 4 25,15  MQ 3.772
  14-15; 331 x 187 x 5 2 12,57  MQ 1.886
  16-18; 332 x 187 x 7 3 18,86  MQ 3.961
  19; 330 x 185 x 7 1 6,29  MQ 1.320
16541   Polirano 5 3 14,88  MQ 2.827
  8-9; 257 x 190 x 7 2 9,92  MQ 2.083
  25; 257 x 190 x 5 1 4,96  MQ 744
15060   Polirano 6 3 15,97  MQ 2.875
  11; 263 x 189 x 6 1 5,32  MQ 959
  14; 262 x 189 x 6 1 5,32  MQ 958
  15; 265 x 189 x 6 1 5,32  MQ 958
15754   Polirano 6 2 9,58  MQ 2.585
  19; 245 x 185 x 6 1 4,79  MQ 862
  30; 247 x 187 x 12 1 4,79  MQ 1.723
16443   Polirano 7 1 6,10  MQ 1.281
  4; 320 x 175 x 7 1 6,10  MQ 1.281
15756   Polirano 8 5 31,44  MQ 7.545
  4; 305 x 185 x 8 1 6,29  MQ 1.509
  5; 300 x 185 x 8 1 6,29  MQ 1.509
  8; 337 x 187 x 8 1 6,29  MQ 1.509
  10; 336 x 187 x 8 1 6,29  MQ 1.509
  11; 336 x 185 x 8 1 6,29  MQ 1.509
16444   Polirano 10 3 16,36  MQ 4.908
  21-22; 277 x 178 x 10 2 10,91  MQ 3.272
  23; 276 x 175 x 10 1 5,45  MQ 1.636
14914   Polirano 12 2 9,06  MQ 3.260
  5-6; 283 x 160 x 12 2 9,06  MQ 3.260
16437   Polirano na 2 strane 6 6 33,70  MQ 6.065
  8-13; 305 x 178 x 6 6 33,70  MQ 6.065
15905   Polirano na 2 strane 8 2 12,05  MQ 2.895
  8-9; 290 x 202 x 8 2 12,05  MQ 2.895
16444   Polirano na 2 strane 8 3 16,36  MQ 3.926
  27-28; 278 x 185 x 8 2 10,91  MQ 2.617
  29; 277 x 185 x 8 1 5,45  MQ 1.309
16444   Satiniran 2 5 27,27  MQ 1.636
  11-15; 278 x 184 x 2 5 27,27  MQ 1.636

Označava količinu komada i njihovih kvadrata u skladištu online u realnom vremenu.


Cene u EURIMA, bez PDV-a - Cene su indikativne, mogu se razlikovati u zavisnosti od količine, kvaliteta i uslova / načina plaćanja.

GALLERY