BIANCO TARN

BIANCO TARN

BIANCO TARN

PROIZVODI

BLOCCHI, LASTRE LUCIDE, LASTRE LUCIDE SU 2 PIANI , LASTRE SATINATE

Gallery

Proizvoda na raspolaganju (BIA)

Blokovi Bianco Tarn

Block-ID
Obrada
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Težina
19947  Neobradena 320 x 180 x 115 1 6,62  MC 19.872
19881  Neobradena 305 x 195 x 125 1 7,43  MC 24.300
19948  Neobradena 305 x 180 x 125 1 6,86  MC 19.912
19766  Neobradena 305 x 185 x 135 1 7,62  MC 24.700
19785  Neobradena 275 x 197 x 135 1 7,31  MC 24.220
19949  Neobradena 305 x 185 x 135 1 7,62  MC 22.103
19752  Neobradena 270 x 190 x 140 1 7,18  MC 23.880
19880  Neobradena 270 x 200 x 140 1 7,56  MC 23.340
20003  Neobradena 265 x 190 x 140 1 7,05  MC 23.040
20004  Neobradena 260 x 195 x 140 1 7,10  MC 23.220
20018  Neobradena 260 x 200 x 140 1 7,28  MC 23.840
20019  Neobradena 260 x 200 x 140 1 7,28  MC 21.840
19558  Neobradena 305 x 160 x 145 1 7,08  MC 23.880
20005  Neobradena 275 x 190 x 145 1 7,58  MC 22.729
19621  Neobradena 300 x 165 x 150 1 7,43  MC 24.680
19962  Neobradena 260 x 185 x 150 1 7,22  MC 23.260
19774  Neobradena 305 x 190 x 155 1 8,98  MC 26.947
19803  Neobradena 250 x 180 x 155 1 6,98  MC 28.480
20007  Neobradena 265 x 190 x 155 1 7,80  MC 22.658
19622  Neobradena 305 x 170 x 160 1 8,30  MC 25.020
19796  Neobradena 270 x 185 x 160 1 7,99  MC 25.220
20006  Neobradena 255 x 190 x 160 1 7,75  MC 23.983
19560  Neobradena 300 x 170 x 165 1 8,42  MC 26.640
19768  Neobradena 310 x 128 x 170 1 6,75  MC 21.200
19790  Neobradena 255 x 170 x 170 1 7,37  MC 23.560
19767  Neobradena 255 x 180 x 175 1 8,03  MC 24.500
20008  Neobradena 280 x 192 x 175 1 9,41  MC 21.546
19795  Neobradena 260 x 150 x 180 1 7,02  MC 23.020
19773  Neobradena 255 x 190 x 190 1 9,21  MC 27.075
19791  Neobradena 245 x 185 x 200 1 9,07  MC 28.480

Ploče Bianco Tarn

Block-ID
Obrada
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Težina
18866   Polirano 2 4 18,95  MQ 1.137
  45; 320 x 130 x 2 1 4,16  MQ 250
  46-48; 318 x 155 x 2 3 14,79  MQ 887
19190   Polirano 2 14 59,30  MQ 3.558
  4; 290 x 163 x 2 1 4,73  MQ 284
  5-7; 14-17; 300 x 163 x 2 7 34,23  MQ 2.054
  08-13; 300 x 113 x 2 6 20,34  MQ 1.220
19620   Polirano 2 1 5,21  MQ 313
  33; 312 x 167 x 2 1 5,21  MQ 313
18830   Polirano 3 1 3,44  MQ 310
  23; 255 x 135 x 3 1 3,44  MQ 310
18866   Polirano 3 1 5,84  MQ 526
  6; 330 x 177 x 3 1 5,84  MQ 526
19190   Polirano 3 2 9,72  MQ 874
  31-32; 298 x 163 x 3 2 9,72  MQ 874
19556   Polirano 3 4 21,57  MQ 1.941
  5; 312 x 172 x 3 1 5,37  MQ 483
  6; 312 x 172 x 3 1 5,37  MQ 483
  25-26; 315 x 172 x 3 2 10,84  MQ 975
19619   Polirano 3 2 10,93  MQ 983
  10-11; 314 x 174 x 3 2 10,93  MQ 983
19620   Polirano 3 10 53,50  MQ 4.815
  1-7; 24; 315 x 170 x 3 8 42,84  MQ 3.856
  31; 314 x 170 x 3 1 5,34  MQ 480
  32; 313 x 170 x 3 1 5,32  MQ 479
19802   Polirano 3 3 15,90  MQ 1.431
  28-30; 265 x 200 x 3 3 15,90  MQ 1.431
19877   Polirano 3 22 115,23  MQ 10.371
  01-03; 260 x 200 x 3 3 15,60  MQ 1.404
  15-20; 260 x 201 x 3 6 31,36  MQ 2.822
  21-33; 260 x 202 x 3 13 68,28  MQ 6.145
19878   Polirano 3 37 193,78  MQ 17.441
  01-37; 258 x 203 x 3 37 193,78  MQ 17.441
19882   Polirano 3 9 45,03  MQ 4.054
  1-3; 262 x 202 x 3 3 15,88  MQ 1.429
  20-21; 258 x 200 x 3 2 10,32  MQ 929
  22-23; 258 x 198 x 3 2 10,22  MQ 920
  24; 255 x 195 x 3 1 4,97  MQ 448
  25; 260 x 140 x 3 1 3,64  MQ 328
19557   Polirano 4 2 11,09  MQ 1.331
  5-6; 315 x 176 x 4 2 11,09  MQ 1.331
19619   Polirano 4 4 20,36  MQ 2.444
  14; 305 x 174 x 4 1 5,31  MQ 637
  15; 295 x 174 x 4 1 5,13  MQ 616
  16; 290 x 174 x 4 1 5,05  MQ 606
  17; 280 x 174 x 4 1 4,87  MQ 585
19877   Polirano 4 6 31,33  MQ 3.760
  09; 260 x 200 x 4 1 5,20  MQ 624
  10-14; 260 x 201 x 4 5 26,13  MQ 3.136
19882   Polirano 4 3 15,88  MQ 1.905
  17-19; 262 x 202 x 4 3 15,88  MQ 1.905
18830   Polirano 5 5 17,29  MQ 2.595
  5; 261 x 135 x 5 1 3,52  MQ 529
  8-11; 255 x 135 x 5 4 13,77  MQ 2.066
19620   Polirano 5 10 53,52  MQ 8.027
  12-13; 314 x 170 x 5 2 10,68  MQ 1.601
  14-21; 315 x 170 x 5 8 42,84  MQ 6.426
19877   Polirano 5 3 15,60  MQ 2.340
  04-06; 260 x 200 x 5 3 15,60  MQ 2.340
19882   Polirano 5 7 37,05  MQ 5.557
  4-10; 262 x 202 x 5 7 37,05  MQ 5.557
19877   Polirano 6 1 5,20  MQ 936
  07; 260 x 200 x 6 1 5,20  MQ 936
19557   Polirano 7 2 10,91  MQ 2.292
  16-17; 310 x 176 x 7 2 10,91  MQ 2.292
19556   Polirano 9 1 5,48  MQ 1.480
  28; 315 x 174 x 9 1 5,48  MQ 1.480
19556   Polirano 10 1 5,48  MQ 1.644
  27; 315 x 174 x 10 1 5,48  MQ 1.644
19561   Polirano 10 2 10,11  MQ 3.033
  3-4; 284 x 178 x 10 2 10,11  MQ 3.033
19882   Polirano 10 1 5,28  MQ 1.583
  13; 260 x 203 x 10 1 5,28  MQ 1.583
17689   Polirano 12 1 2,96  MQ 1.065
  8; 159 x 186 x 12 1 2,96  MQ 1.065
19561   Polirano 12 1 5,06  MQ 1.820
  5; 284 x 178 x 12 1 5,06  MQ 1.820
19010   Polirano na 2 strane 6 2 9,94  MQ 1.788
  28-29; 276 x 180 x 6 2 9,94  MQ 1.788
19620   Polirano na 2 strane 6 1 5,36  MQ 964
  23; 315 x 170 x 6 1 5,36  MQ 964
19882   Polirano na 2 strane 6 3 15,84  MQ 2.850
  14-15; 262 x 202 x 6 2 10,59  MQ 1.905
  16; 260 x 202 x 6 1 5,25  MQ 945
19877   Polirano na 2 strane 7 1 5,20  MQ 1.092
  08; 260 x 200 x 7 1 5,20  MQ 1.092
18753   Polirano na 2 strane 8 1 5,26  MQ 1.263
  12; 286 x 184 x 8 1 5,26  MQ 1.263
19054   Polirano na 2 strane 8 1 3,05  MQ 731
  30; 311 x 98 x 8 1 3,05  MQ 731
19561   Polirano na 2 strane 8 9 45,40  MQ 10.895
  6; 284 x 177 x 8 1 5,03  MQ 1.206
  7-9; 285 x 177 x 8 3 15,13  MQ 3.632
  10; 285 x 178 x 8 1 5,07  MQ 1.218
  12-14; 285 x 178 x 8 3 15,22  MQ 3.653
  17; 284 x 174 x 8 1 4,94  MQ 1.186
19882   Polirano na 2 strane 8 2 10,54  MQ 2.530
  11; 262 x 202 x 8 1 5,29  MQ 1.270
  12; 260 x 202 x 8 1 5,25  MQ 1.260
16444   Satiniran 2 2 10,23  MQ 614
  14-15; 278 x 184 x 2 2 10,23  MQ 614
Označava količinu komada i njihovih kvadrata u skladištu online u realnom vremenu.

Da li ste kompanija?

Na raspolaganju smo da rešimo svaki vaš zahtev