ČEDIč

( 1 found ) 

Čedič, neboli též bazalt, je velice četná tmavá výlevná vyvřelá hornina s charakteristickou porfyricko nebo sklovitou strukturou. Obvykle má šedou či černou barvu, zvětralý čedič má barvu spíše šedou. Termín čedič (bazalt) je v současnosti používán na intruzivní horniny se složením typického čediče nacházející se nehluboko pod povrchem, ale horniny stejného složení s hrubozrnnou strukturou jsou nazývány buď diabas nebo gabro.