Geometrije i oblici postavljanja - Kreiraj tvoj pod...

Želite da probate personalizovanu kombinaciju naših podnih i prirodnih obloga?
Odaberite jednu od geometrija i kombinaciju boja materijala i vidite premijerno Vaš oblik i geometriju poda!
U slucaju Vašeg interesovanja, kontaktirajte nas i potvrdite raspoloživost proizvoda.

1
2
3
4
A B C
A  ARDESIA FOGLIA D'AUTUNNO
  Škriljac
 Prirodno površina  40x40x1.2 cm.
B  ARDESIA FOGLIA D'AUTUNNO
  Škriljac
 Prirodno površina  40x40x1.2 cm.